PAP-PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge

PAP-PROMET d.o.o.

Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom • osnovano 1994. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 50,4M 63,3M
Dobit (neto) 3,25M 6,41M
Imovina 25,6M 31,6M
Zaposleni 41 44
Prosječna plaća 4,80k 4,75k

Vlasnici i uprava

Siniša Pap jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 35,5M 39,6M 50,3M 50,4M 63,3M
Poslovni prihodi 35,3M 38,8M 50,0M 50,3M 63,3M
Poslovni rashodi 33,3M 37,8M 46,7M 46,6M 56,0M
Financijski prihodi 243,7k 798,8k 283,9k 61,0k 33,9k
Financijski rashodi 174,6k 163,3k 157,5k 206,1k 202,6k
Ukupni rashodi 33,5M 38,0M 46,9M 46,8M 56,2M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,64M 1,23M 3,03M 3,25M 6,41M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,03M 1,59M 3,36M 3,57M 7,09M
Porez na dobit 388,0k 354,6k 334,8k 321,6k 676,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 9,54M 9,70M 10,2M 12,1M 11,7M
Nematerijalna imovina 561,7k 725,8k 710,0k 700,3k 24,5k
Materijalna imovina 8,93M 8,93M 9,44M 11,3M 11,6M
Financijska imovina 36,1k 26,1k 26,1k 26,1k 26,1k
Potraživanja 20,3k 20,3k 20,3k 20,3k 20,3k
Kratkotrajna imovina 11,9M 11,6M 12,7M 13,1M 19,7M
Potraživanja 4,80M 3,30M 4,26M 3,15M 4,99M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 423,4k 428,7k 320,8k 652,7k 3,77M
Ukupno aktiva 21,6M 21,4M 23,0M 25,6M 31,6M