PANPELET d.o.o. u stečaju

Piljenje i blanjanje drva • osnovano 2015. godine

Kontakt

Trg J.J. Strossmayera 6
Križevci

☎ +385 42 261 096

 

OIB62067738187

MBS070136470

2017 2020
Prihodi 5,42M 2
Dobit (neto) 16,0k -3,56k
Imovina 3,16M 3,16M
Zaposleni 18 -
Prosječna plaća 3,37k -
2017 2020
Prihodi 719,8k 0
Dobit (neto) 2,12k -473
Imovina 420,0k 419,6k
Zaposleni 18 -
Prosječna plaća 447 -

Vlasnici i uprava

Renato Hadrović jedini član d.o.o.
Katarina Conar-Brod stečajni upravitelj

PANPELET d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2015 2016 2017 2020
Ukupni prihodi - 4,20M 5,42M 2
Poslovni prihodi - 4,19M 5,38M -
Poslovni rashodi 993 4,16M 5,31M 3,56k
Financijski prihodi - 4,27k 34,2k 2
Financijski rashodi - 5,83k 85,9k -
Ukupni rashodi 993 4,16M 5,40M 3,56k
Dobit ili gubitak razdoblja -993 21,7k 16,0k -3,56k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -993 30,9k 20,5k -3,56k
Porez na dobit - 9,26k 4,56k -
2015 2016 2017 2020
Dugotrajna imovina - 751,5k 940,7k 940,7k
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - 751,5k 940,7k 940,7k
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 4,11k 2,46M 2,22M 2,22M
Potraživanja - 1,72M 880,5k 846,0k
Financijska imovina 3,77k 607,5k 719,6k 736,2k
Novac u banci i blagajni 336 12,1k 16,6k 31,0k
Ukupno aktiva 4,11k 3,28M 3,16M 3,16M

PANPELET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Križevci