PANPELET d.o.o. u stečaju

Piljenje i blanjanje drva • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg J.J. Strossmayera 6
Križevci

☎ +385 42 261 096

 

OIB62067738187

MBS070136470

2017 2020
Prihodi 719.888 0
Dobit (neto) 2.124 −473
Imovina 420.070 419.605
Zaposleni 18 -
Prosječna plaća 447 -
2017 2020
Prihodi 5.423.997 2
Dobit (neto) 16.005 −3.565
Imovina 3.165.024 3.161.517
Zaposleni 18 -
Prosječna plaća 3.372 -

Vlasnici i uprava

Renato Hadrović jedini član d.o.o.
Katarina Conar-Brod stečajni upravitelj

PANPELET d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2020
Ukupni prihodi - 557.561 719.888 0
Poslovni prihodi - 556.994 715.345 -
Poslovni rashodi 131 552.674 705.749 473
Financijski prihodi - 566 4.542 0
Financijski rashodi - 773 11.407 -
Ukupni rashodi 131 553.448 717.157 473
Dobit ili gubitak razdoblja −131 2.884 2.124 −473
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −131 4.113 2.730 −473
Porez na dobit - 1.229 606 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 99.743 124.860 124.860
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - 99.743 124.860 124.860
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 545 327.502 295.210 294.744
Potraživanja - 229.186 116.875 112.294
Financijska imovina 500 80.641 95.513 97.717
Novac u banci i blagajni 44 1.606 2.203 4.115
Ukupno aktiva 545 435.342 420.070 419.605
🧾 Račun dobiti i gubitka
2015 2016 2017 2020
Ukupni prihodi - 4.200.945 5.423.997 2
Poslovni prihodi - 4.196.673 5.389.770 -
Poslovni rashodi 993 4.164.124 5.317.471 3.567
Financijski prihodi - 4.272 34.227 2
Financijski rashodi - 5.831 85.953 -
Ukupni rashodi 993 4.169.955 5.403.424 3.567
Dobit ili gubitak razdoblja −993 21.730 16.005 −3.565
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −993 30.990 20.573 −3.565
Porez na dobit - 9.260 4.568 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 751.520 940.761 940.761
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - 751.520 940.761 940.761
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 4.110 2.467.571 2.224.263 2.220.756
Potraživanja - 1.726.807 880.597 846.083
Financijska imovina 3.774 607.596 719.647 736.251
Novac u banci i blagajni 336 12.107 16.604 31.007
Ukupno aktiva 4.110 3.280.091 3.165.024 3.161.517

PANPELET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju Križevci