PANDA d.o.o. za turizam, trgovinu i usluge u stečaju

PANDA d.o.o. u stečaju

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 2007. godine

Kontakt

Ivana Zajca 14
Dubrovnik

OIB55113429510

MBS090020661

HRK 2018 2019
Prihodi - -
Dobit (neto) - -
Imovina 268,2k 268,2k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Ukupni prihodi 1,22M 338,1k 53 - -
Poslovni prihodi 1,21M 338,1k 53 - -
Poslovni rashodi 1,23M 521,1k 70,6k - -
Financijski prihodi 7 2 - - -
Financijski rashodi 34,3k 2,07k 7,84k - -
Ukupni rashodi 1,31M 523,2k 78,4k - -
Dobit ili gubitak razdoblja -92,0k -185,0k -78,4k - -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -92,0k -185,0k -78,4k - -
Porez na dobit - - - - -
HRK 2015 2016 2017 2018 2019
Dugotrajna imovina 65,9k - - - -
Nematerijalna imovina 13,2k - - - -
Materijalna imovina 16,5k - - - -
Financijska imovina 36,1k - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 747,4k 334,5k 268,2k 268,2k 268,2k
Potraživanja 99,8k 27,4k 23,7k 23,7k 23,7k
Financijska imovina 6,41k - - - -
Novac u banci i blagajni 3,61k - - - -
Ukupno aktiva 818,4k 334,5k 268,2k 268,2k 268,2k