PA3K SALES d.o.o.

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bratstvo I 29
Velika Gorica

☎ +385 91 300 9907

 

OIB76905345455

MBS080945381

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 223.965 192.407
Dobit (neto) 5.303 −26.802
Imovina 128.152 96.832
Zaposleni 15 10
Prosječna plaća 426 664
2021 2022
Prihodi 1.687.469 1.449.696
Dobit (neto) 39.961 −201.946
Imovina 965.565 729.586
Zaposleni 15 10
Prosječna plaća 3.213 5.004

Vlasnici i uprava

Saša Ribić jedini član d.o.o, direktor

PA3K SALES d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 249.040 255.672 242.279 223.965 192.407
Poslovni prihodi 247.068 253.288 239.954 221.858 190.585
Poslovni rashodi 260.867 247.992 215.266 214.729 218.441
Financijski prihodi 1.971 2.384 2.325 2.107 1.822
Financijski rashodi 1.147 1.708 1.006 1.189 769
Ukupni rashodi 262.015 249.700 216.272 215.919 219.210
Dobit ili gubitak razdoblja −14.011 2.079 22.602 5.303 −26.802
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −12.974 5.971 26.007 8.045 −26.802
Porez na dobit 1.036 3.892 3.404 2.742 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 36.227 35.085 40.864 35.759 34.369
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 25.234 24.092 29.872 24.766 23.376
Financijska imovina 10.992 10.992 10.992 10.992 10.992
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 75.956 77.707 90.529 92.393 62.463
Potraživanja 13.190 11.295 13.124 14.638 16.285
Financijska imovina 61.632 60.040 73.673 76.394 46.019
Novac u banci i blagajni 1.132 3.655 3.732 1.360 158
Ukupno aktiva 112.183 112.792 131.394 128.152 96.832
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.876.393 1.926.364 1.825.457 1.687.469 1.449.696
Poslovni prihodi 1.861.535 1.908.400 1.807.936 1.671.593 1.435.965
Poslovni rashodi 1.965.505 1.868.500 1.621.925 1.617.882 1.645.847
Financijski prihodi 14.858 17.964 17.521 15.876 13.731
Financijski rashodi 8.648 12.871 7.580 8.966 5.795
Ukupni rashodi 1.974.153 1.881.371 1.629.505 1.626.848 1.651.642
Dobit ili gubitak razdoblja −105.567 15.668 170.298 39.961 −201.946
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −97.760 44.993 195.952 60.621 −201.946
Porez na dobit 7.807 29.325 25.654 20.660 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 272.953 264.349 307.893 269.427 258.954
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 190.131 181.527 225.071 186.605 176.132
Financijska imovina 82.822 82.822 82.822 82.822 82.822
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 572.293 585.485 682.097 696.138 470.632
Potraživanja 99.384 85.109 98.887 110.292 122.705
Financijska imovina 464.373 452.374 555.091 575.597 346.735
Novac u banci i blagajni 8.536 27.544 28.119 10.249 1.192
Ukupno aktiva 845.246 849.834 989.990 965.565 729.586

PA3K SALES društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Velika Gorica