OTEMANU d.o.o.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2011. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nikole Škevina 15
Betina

☎ +385 22 215 310

 

OIB80379993028

MBS060273459

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −189 −4.808
Imovina 110.465 699
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.426 −36.231
Imovina 832.300 5.268
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

OTEMANU d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - 0 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 91 172 172 162 103
Financijski prihodi - - 0 - -
Financijski rashodi 34 35 51 26 4.705
Ukupni rashodi 126 207 224 189 4.808
Dobit ili gubitak razdoblja −126 −207 −223 −189 −4.808
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −126 −207 −223 −189 −4.808
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 110.878 110.772 110.561 110.465 699
Potraživanja 110.855 110.192 110.304 110.304 641
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 22 579 257 161 57
Ukupno aktiva 110.878 110.772 110.561 110.465 699
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - 3 - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 690 1.299 1.303 1.228 780
Financijski prihodi - - 3 - -
Financijski rashodi 260 265 386 198 35.451
Ukupni rashodi 950 1.564 1.689 1.426 36.231
Dobit ili gubitak razdoblja −950 −1.564 −1.686 −1.426 −36.231
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −950 −1.564 −1.686 −1.426 −36.231
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 835.411 834.616 833.024 832.300 5.268
Potraživanja 835.243 830.247 831.086 831.086 4.834
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 168 4.369 1.938 1.214 434
Ukupno aktiva 835.411 834.616 833.024 832.300 5.268

OTEMANU d.o.o. za turizam, poslovanje nekretninama i turistička agencija Betina