ORAO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

ORAO d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2003. godine

Kontakt

Vinkovačka cesta 1
Osijek

☎ +385 31 250 293

 

OIB62919225671

MBS030077907

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 102,5M 102,2M
Dobit (neto) 1,77M 1,26M
Imovina 86,4M 71,9M
Zaposleni 112 138
Prosječna plaća 6,21k 4,92k

Vlasnici i uprava

RICARDO d.o.o. član društva
Milan Vrdoljak predsjednik uprave, zastupnik
Marin Pajić prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 263,5M 259,9M 102,4M 102,5M 102,2M
Poslovni prihodi 263,1M 259,4M 99,3M 100,1M 101,5M
Poslovni rashodi 253,8M 254,1M 98,7M 98,0M 99,4M
Financijski prihodi 400,7k 529,5k 3,14M 2,42M 765,1k
Financijski rashodi 5,09M 4,61M 2,25M 2,59M 1,21M
Ukupni rashodi 258,9M 258,7M 100,9M 100,6M 100,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,80M 961,0k 1,20M 1,77M 1,26M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,66M 1,20M 1,50M 1,86M 1,59M
Porez na dobit 860,4k 243,4k 299,8k 89,9k 327,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 44,1M 42,2M 50,4M 42,2M 31,9M
Nematerijalna imovina - - - 40,1k 14,9k
Materijalna imovina 43,3M 41,4M 49,8M 42,0M 31,8M
Financijska imovina 830,4k 801,3k 587,1k 120,4k 120,4k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 220,9M 68,2M 53,8M 44,2M 39,9M
Potraživanja 66,7M 24,2M 22,1M 25,8M 24,9M
Financijska imovina 105,0k 42,4M 30,9M 14,1M 8,83M
Novac u banci i blagajni 1,86M 1,13M 373,6k 3,63M 5,41M
Ukupno aktiva 265,0M 110,5M 104,2M 86,4M 71,9M