ORA-FORM ZAGREB d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju

ORA-FORM ZAGREB d.o.o. u stečaju

Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala • osnovano 2015. godine

Kontakt

Oporovečki vinogradi 12
Zagreb

☎ +385 91 149 3214

 

OIB23247341338

MBS081000813

HRK 2020 2021
Prihodi - -
Dobit (neto) -1 -7,20k
Imovina 13,2M 13,2M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ljubica Mlinarić-Gazić jedini član d.o.o
Martina Smole stečajni upravitelj
HRK 2015 2016 2017 2020 2021
Ukupni prihodi 418,8k 44,3M 13,2M - -
Poslovni prihodi 418,8k 44,3M 13,2M - -
Poslovni rashodi 371,5k 43,3M 14,2M 1 7,20k
Financijski prihodi - - 18,3k - -
Financijski rashodi - 703 411,7k - -
Ukupni rashodi 371,5k 43,3M 14,6M 1 7,20k
Dobit ili gubitak razdoblja 37,8k 877,4k -1,34M -1 -7,20k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 47,2k 1,09M -1,34M -1 -7,20k
Porez na dobit 9,45k 219,3k - - -
HRK 2015 2016 2017 2020 2021
Dugotrajna imovina - 1,10M 1,39M 1,39M 1,39M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 1,09M 1,38M 1,38M 1,38M
Financijska imovina - 12,0k 12,0k 12,0k 12,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 198,9k 7,46M 11,8M 11,8M 11,8M
Potraživanja 93,7k 6,99M 6,77M 6,77M 6,76M
Financijska imovina - 303,1k 4,96M 4,96M 4,96M
Novac u banci i blagajni 20,0k 101,5k 103,3k 103,3k 104,7k
Ukupno aktiva 198,9k 8,57M 13,2M 13,2M 13,2M