OPTIPLAST, d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 2005. godine

Kontakt

Odra Sisačka 46
Odra Sisačka

☎ +385 44 720 672

 

OIB22399381390

MBS120003696

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 54,9M 65,9M
Dobit (neto) 5,29M 10,5M
Imovina 42,1M 60,9M
Zaposleni 62 84
Prosječna plaća 4,94k 4,01k
2020 2021
Prihodi 7,28M 8,74M
Dobit (neto) 703,0k 1,39M
Imovina 5,59M 8,08M
Zaposleni 62 84
Prosječna plaća 656 532

Vlasnici i uprava

Danijel Drčić jedini osnivač d.o.o, direktor

OPTIPLAST, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 46,2M 53,5M 63,3M 54,9M 65,9M
Poslovni prihodi 46,1M 53,4M 63,2M 54,7M 65,7M
Poslovni rashodi 43,8M 50,3M 60,0M 48,8M 54,3M
Financijski prihodi 122,2k 109,9k 65,7k 128,2k 163,5k
Financijski rashodi 260,0k 437,0k 360,8k 290,8k 215,8k
Ukupni rashodi 44,1M 50,7M 60,3M 49,1M 54,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,70M 2,21M 2,39M 5,29M 10,5M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,12M 2,75M 2,99M 5,76M 11,3M
Porez na dobit 411,7k 542,1k 599,2k 467,1k 830,0k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 22,2M 16,3M 12,8M 11,9M 14,6M
Nematerijalna imovina 796,7k 612,5k 420,4k 227,5k 39,2k
Materijalna imovina 21,4M 15,7M 12,4M 11,7M 10,6M
Financijska imovina - - - - 4,00M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 15,2M 27,9M 24,3M 30,1M 45,9M
Potraživanja 9,96M 13,3M 12,7M 11,6M 13,4M
Financijska imovina 53,5k - - 6,50k 500
Novac u banci i blagajni 1,52M 7,67M 3,91M 8,79M 22,7M
Ukupno aktiva 37,5M 44,3M 37,2M 42,1M 60,9M

OPTIPLAST, d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Odra Sisačka

Drugi posjetitelji su još tražili...