OPAČAK LOGISTIKA d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge

OPAČAK LOGISTIKA d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2012. godine

Kontakt

Ulica Franje Lučića 32
Zagreb

☎ +385 1 3496 717

 

OIB17774813536

MBS080800287

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 10,3M 12,2M
Dobit (neto) 1,27M 1,69M
Imovina 10,1M 12,1M
Zaposleni 5 8
Prosječna plaća 6,66k 3,94k

Vlasnici i uprava

Josip Opačak jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 8,17M 8,69M 10,3M 10,3M 12,2M
Poslovni prihodi 8,15M 8,66M 10,3M 9,89M 11,6M
Poslovni rashodi 6,87M 7,48M 8,99M 8,64M 9,99M
Financijski prihodi 24,8k 30,2k 41,0k 439,3k 545,7k
Financijski rashodi 131,0k 204,7k 112,1k 134,7k 163,5k
Ukupni rashodi 7,00M 7,69M 9,11M 8,78M 10,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 958,5k 814,8k 1,00M 1,27M 1,69M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,17M 999,3k 1,24M 1,54M 2,07M
Porez na dobit 212,9k 184,5k 232,3k 275,2k 380,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 764,7k 523,1k 423,3k 877,2k 1,39M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 764,7k 507,4k 399,9k 877,2k 931,2k
Financijska imovina - 15,6k 23,3k - 463,1k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,51M 6,44M 8,19M 9,29M 10,7M
Potraživanja 2,63M 2,61M 2,90M 2,62M 3,39M
Financijska imovina - 17,3k 25,0k 4,69M 5,19M
Novac u banci i blagajni 2,88M 3,81M 5,26M 1,97M 2,14M
Ukupno aktiva 6,28M 6,96M 8,61M 10,1M 12,1M