OMEGA INVEST d.o.o. u stečaju

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Sopaljska 44
Šibenik

OIB49878683571

MBS100010861

2008 2009
Prihodi 24.753 0
Dobit (neto) −22.352 −34
Imovina 412.575 412.208
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2008 2009
Prihodi 186.502 6
Dobit (neto) −168.418 −263
Imovina 3.108.547 3.105.784
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

OMEGA INVEST d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2009
Ukupni prihodi 24.753 0
Poslovni prihodi 24.752 -
Poslovni rashodi 47.105 35
Financijski prihodi 0 0
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 47.105 35
Dobit ili gubitak razdoblja −22.352 −34
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −22.352 −34
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 407.123 407.123
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 407.123 407.123
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 5.451 5.084
Potraživanja 5.047 5.047
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 403 36
Ukupno aktiva 412.575 412.208
🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2009
Ukupni prihodi 186.502 6
Poslovni prihodi 186.500 -
Poslovni rashodi 354.920 269
Financijski prihodi 2 6
Financijski rashodi - -
Ukupni rashodi 354.920 269
Dobit ili gubitak razdoblja −168.418 −263
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −168.418 −263
Porez na dobit - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.067.474 3.067.474
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 3.067.474 3.067.474
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 41.073 38.310
Potraživanja 38.033 38.033
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 3.040 277
Ukupno aktiva 3.108.547 3.105.784

OMEGA INVEST d.o.o. za poslovanje nekretninama u stečaju Šibenik