OLUK d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1997. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Svetog Križa 1
Branjin Vrh

☎ +385 31 727 291

 

OIB89576110178

MBS030056070

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.365.261 2.648.504
Dobit (neto) 406.422 642.442
Imovina 2.229.540 2.493.094
Zaposleni 16 15
Prosječna plaća 561 594
2021 2022
Prihodi 17.821.064 19.955.158
Dobit (neto) 3.062.190 4.840.481
Imovina 16.798.472 18.784.221
Zaposleni 16 15
Prosječna plaća 4.228 4.480

Vlasnici i uprava

Darko Zovko jedini član d.o.o, član uprave
Maja Zovko prokurist
Vjekoslav Zovko prokurist

OLUK d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.814.838 2.203.605 2.042.978 2.365.261 2.648.504
Poslovni prihodi 1.727.674 2.130.001 2.036.589 2.358.231 2.504.603
Poslovni rashodi 1.385.887 1.649.207 1.647.631 1.856.644 1.880.040
Financijski prihodi 87.163 73.603 6.389 7.030 143.900
Financijski rashodi 6.866 4.241 8.258 9.694 3.359
Ukupni rashodi 1.392.754 1.653.448 1.655.889 1.866.338 1.883.399
Dobit ili gubitak razdoblja 356.854 458.854 315.448 406.422 642.442
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 422.083 550.156 387.088 498.922 765.104
Porez na dobit 65.229 91.301 71.639 92.500 122.662
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 163.835 283.233 281.554 282.939 289.647
Nematerijalna imovina - - 5.474 6.239 16.761
Materijalna imovina 113.150 198.656 191.502 192.122 188.308
Financijska imovina 50.684 84.577 84.577 84.577 84.577
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.231.478 1.526.445 1.798.357 1.946.600 2.203.360
Potraživanja 262.139 314.058 248.158 271.714 320.197
Financijska imovina 3.177 3.517 3.711 3.409 5.082
Novac u banci i blagajni 759.944 850.780 1.190.248 1.195.559 1.216.760
Ukupno aktiva 1.395.313 1.809.691 2.079.911 2.229.540 2.493.094
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 13.673.897 16.603.062 15.392.822 17.821.064 19.955.158
Poslovni prihodi 13.017.163 16.048.500 15.344.681 17.768.092 18.870.937
Poslovni rashodi 10.441.967 12.425.955 12.414.076 13.988.890 14.165.162
Financijski prihodi 656.734 554.562 48.141 52.974 1.084.221
Financijski rashodi 51.739 31.955 62.226 73.041 25.314
Ukupni rashodi 10.493.706 12.457.910 12.476.302 14.061.931 14.190.476
Dobit ili gubitak razdoblja 2.688.722 3.457.238 2.376.750 3.062.190 4.840.481
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.180.191 4.145.152 2.916.520 3.759.134 5.764.682
Porez na dobit 491.469 687.914 539.770 696.944 924.201
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.234.416 2.134.026 2.121.370 2.131.807 2.182.350
Nematerijalna imovina - - 41.245 47.010 126.293
Materijalna imovina 852.534 1.496.776 1.442.875 1.447.547 1.418.807
Financijska imovina 381.882 637.250 637.250 637.250 637.250
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.278.574 11.501.006 13.549.726 14.666.665 16.601.220
Potraživanja 1.975.092 2.366.274 1.869.752 2.047.231 2.412.528
Financijska imovina 23.944 26.501 27.966 25.687 38.294
Novac u banci i blagajni 5.725.800 6.410.208 8.967.929 9.007.945 9.167.682
Ukupno aktiva 10.512.990 13.635.118 15.671.096 16.798.472 18.784.221

OLUK Društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo i graditeljstvo Branjin Vrh

Drugi posjetitelji su još tražili...