ODRŽIVO NA KVADRAT d.o.o. za upravljanje i održavanje nekretnina u stečaju

ODRŽIVO NA KVADRAT d.o.o. u stečaju

Upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora • osnovano 2012. godine

Kontakt

Ilica 210
Zagreb

OIB07620702663

MBS080802341

HRK 2014 2015
Prihodi 13,8k 13,1k
Dobit (neto) 1,34k 1,77k
Imovina 23,0k 21,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Filip Kramarić jedini član d.o.o.
Siniša Rajnović stečajni upravitelj
HRK 2012 2013 2014 2015
Ukupni prihodi - 14,9k 13,8k 13,1k
Poslovni prihodi - 14,9k 13,5k 12,8k
Poslovni rashodi 2,60k 10,5k 12,1k 10,9k
Financijski prihodi - - 392 395
Financijski rashodi - 46 9 5
Ukupni rashodi 2,60k 10,6k 12,1k 10,9k
Dobit ili gubitak razdoblja -2,60k 3,95k 1,34k 1,77k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -2,60k 4,34k 1,72k 2,22k
Porez na dobit - 392 379 444
HRK 2012 2013 2014 2015
Dugotrajna imovina - - - -
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina - - - -
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 18,8k 23,2k 23,0k 21,7k
Potraživanja 251 1,75k - 18
Financijska imovina 14,7k 13,3k 13,5k -
Novac u banci i blagajni 3,89k 8,11k 9,43k 21,7k
Ukupno aktiva 18,8k 23,2k 23,0k 21,7k