OĐENICA - PROMET d.o.o.

Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom • osnovano 1993. godine
2020 2021
Prihodi 351,3k 359,9k
Dobit (neto) 44,9k 70,1k
Imovina 297,4k 360,4k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 4,54k 4,80k
2020 2021
Prihodi 46,6k 47,7k
Dobit (neto) 5,96k 9,30k
Imovina 39,4k 47,8k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 603 637

Vlasnici i uprava

Nina Horvat jedini član d.o.o, direktor
Miroslav Horvat član uprave

OĐENICA - PROMET d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 273,0k 241,6k 253,5k 351,3k 359,9k
Poslovni prihodi 273,0k 241,6k 253,5k 327,9k 358,8k
Poslovni rashodi 255,0k 248,3k 258,2k 303,0k 281,6k
Financijski prihodi - 2 2 23,4k 1,09k
Financijski rashodi - - - 19 15
Ukupni rashodi 255,0k 248,3k 258,2k 303,1k 281,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 15,3k -6,91k -5,02k 44,9k 70,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 17,9k -6,70k -4,76k 48,2k 78,3k
Porez na dobit 2,64k 210 263 3,29k 8,19k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 55,0k 55,0k 27,8k 25,2k 22,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 55,0k 55,0k 27,8k 25,2k 22,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 203,4k 173,0k 169,4k 272,2k 337,7k
Potraživanja 101,7k 107,2k 98,7k 176,5k 135,8k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 52,0k 41,0k 45,9k 70,8k 177,0k
Ukupno aktiva 258,5k 228,0k 197,2k 297,4k 360,4k

OĐENICA - PROMET d.o.o. za informatički inženjering i trgovinu Virovitica