OBITELJ JUKIĆ d.o.o. u stečaju

Proizvodnja kruha proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača • osnovano 2014. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Dr. Luje Naletilića 67 G
Odranski Obrež

OIB53256317686

MBS080940184

2017 2018
Prihodi 224.649 236.838
Dobit (neto) 4.707 41.750
Imovina 76.382 132.908
Zaposleni 7 6
Prosječna plaća 403 501
2017 2018
Prihodi 1.692.618 1.784.457
Dobit (neto) 35.466 314.569
Imovina 575.506 1.001.398
Zaposleni 7 6
Prosječna plaća 3.041 3.776

Vlasnici i uprava

Ivica Jukić član društva
Pero Miličević član društva
Vinko Pečanić stečajni upravitelj

OBITELJ JUKIĆ d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018
Ukupni prihodi 72.939 224.649 236.838
Poslovni prihodi 72.939 224.649 236.838
Poslovni rashodi 68.819 219.216 187.370
Financijski prihodi - - -
Financijski rashodi 0 66 2.009
Ukupni rashodi 68.819 219.282 189.379
Dobit ili gubitak razdoblja 4.049 4.707 41.750
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.120 5.366 47.458
Porez na dobit 70 659 5.707
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 35.553 35.818 21.491
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 35.553 35.818 21.491
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 54.979 40.563 111.417
Potraživanja 50.952 37.655 106.892
Financijska imovina - - 1.250
Novac u banci i blagajni 2.721 - -
Ukupno aktiva 90.533 76.382 132.908
🧾 Račun dobiti i gubitka
2016 2017 2018
Ukupni prihodi 549.565 1.692.618 1.784.457
Poslovni prihodi 549.565 1.692.618 1.784.457
Poslovni rashodi 518.521 1.651.683 1.411.743
Financijski prihodi - - -
Financijski rashodi 1 500 15.139
Ukupni rashodi 518.522 1.652.183 1.426.882
Dobit ili gubitak razdoblja 30.512 35.466 314.569
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 31.043 40.435 357.575
Porez na dobit 531 4.969 43.006
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 267.877 269.877 161.926
Nematerijalna imovina - - -
Materijalna imovina 267.877 269.877 161.926
Financijska imovina - - -
Potraživanja - - -
Kratkotrajna imovina 414.246 305.629 839.472
Potraživanja 383.903 283.719 805.378
Financijska imovina - - 9.424
Novac u banci i blagajni 20.504 - -
Ukupno aktiva 682.123 575.506 1.001.398

OBITELJ JUKIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju Odranski Obrež