OBALA GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

OBALA GRUPA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1993. godine

Kontakt

Planinska ulica 13
Zagreb

☎ +385 123960600

 

OIB44536091541

MBS080088498

HRK 2020 2021
Prihodi 38,9M 47,7M
Dobit (neto) 738,7k 2,23M
Imovina 20,0M 24,2M
Zaposleni 25 26
Prosječna plaća 6,68k 6,13k

Vlasnici i uprava

Božo Lovrić član društva, direktor, zastupnik podružnice
Vesna Lovrić Vujičić član društva, direktor, zastupnik podružnice
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 32,1M 32,3M 36,6M 38,9M 47,7M
Poslovni prihodi 31,9M 32,2M 36,5M 38,6M 47,5M
Poslovni rashodi 30,0M 30,9M 36,0M 37,7M 44,7M
Financijski prihodi 205,7k 158,4k 116,1k 240,8k 227,2k
Financijski rashodi 268,1k 148,1k 116,9k 357,5k 249,7k
Ukupni rashodi 30,3M 31,0M 36,1M 38,0M 45,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,45M 1,03M 413,6k 738,7k 2,23M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,82M 1,33M 557,2k 872,5k 2,78M
Porez na dobit 366,2k 293,6k 143,5k 133,7k 553,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,75M 4,57M 4,96M 5,11M 4,81M
Nematerijalna imovina 18,8k 12,0k 10,8k 3,92k 2,03k
Materijalna imovina 4,68M 4,51M 4,92M 5,08M 4,78M
Financijska imovina 48,8k 48,5k 23,0k 23,0k 23,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 10,6M 10,3M 13,4M 14,8M 19,3M
Potraživanja 4,48M 4,49M 6,99M 10,1M 12,6M
Financijska imovina 39,2k 574,0k 38,7k 239,4k 539,3k
Novac u banci i blagajni 3,07M 2,33M 3,61M 1,33M 2,06M
Ukupno aktiva 15,4M 14,9M 18,3M 20,0M 24,2M