NOEMI NAKIT, vl. Sandro Rodić

• osnovano 2021. godine

Vlasnici i uprava

Sandro Rodić vlasnik obrta