NIRS d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Solinska 84/1
Split

☎ +385 21 453 935

 

OIB48019802063

MBS060097615

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 909.109 1.084.046
Dobit (neto) −20.545 62.572
Imovina 3.462.553 3.470.359
Zaposleni 13 16
Prosječna plaća 711 717
2021 2022
Prihodi 6.849.682 8.167.751
Dobit (neto) −154.800 471.452
Imovina 26.088.612 26.147.421
Zaposleni 13 16
Prosječna plaća 5.360 5.404

Vlasnici i uprava

Slavko Šundov jedini osnivač d.o.o, prokurist
Antonio Topić član uprave

NIRS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 272.016 229.014 234.581 909.109 1.084.046
Poslovni prihodi 272.016 229.012 229.134 909.108 1.083.719
Poslovni rashodi 393.383 392.716 263.262 786.451 1.014.427
Financijski prihodi 0 1 5.446 0 327
Financijski rashodi 1.373 368.682 448.961 143.203 7.046
Ukupni rashodi 394.757 761.399 712.223 929.654 1.021.474
Dobit ili gubitak razdoblja −122.741 −532.385 −477.642 −20.545 62.572
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −122.741 −532.385 −477.642 −20.545 62.572
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 3.422.952 3.200.555 3.181.573 3.125.013 3.080.381
Nematerijalna imovina 4.378 - - - 729
Materijalna imovina 3.371.855 3.153.836 3.134.854 3.078.294 3.032.933
Financijska imovina 46.718 46.718 46.718 46.718 46.718
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 420.132 111.365 268.608 337.540 389.696
Potraživanja 419.498 110.894 30.152 26.578 46.420
Financijska imovina - - 952 59.964 57.689
Novac u banci i blagajni 634 471 9.274 6.375 8.502
Ukupno aktiva 3.843.085 3.311.921 3.450.182 3.462.553 3.470.359
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.049.506 1.725.506 1.767.451 6.849.682 8.167.751
Poslovni prihodi 2.049.505 1.725.495 1.726.414 6.849.679 8.165.282
Poslovni rashodi 2.963.951 2.958.924 1.983.551 5.925.518 7.643.206
Financijski prihodi 1 11 41.037 3 2.469
Financijski rashodi 10.348 2.777.841 3.382.698 1.078.964 53.093
Ukupni rashodi 2.974.299 5.736.765 5.366.249 7.004.482 7.696.299
Dobit ili gubitak razdoblja −924.793 −4.011.259 −3.598.798 −154.800 471.452
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −924.793 −4.011.259 −3.598.798 −154.800 471.452
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 25.790.238 24.114.584 23.971.564 23.545.412 23.209.131
Nematerijalna imovina 32.992 - - - 5.497
Materijalna imovina 25.405.246 23.762.584 23.619.564 23.193.412 22.851.634
Financijska imovina 352.000 352.000 352.000 352.000 352.000
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.165.490 839.086 2.023.834 2.543.199 2.936.165
Potraživanja 3.160.708 835.533 227.187 200.259 349.759
Financijska imovina - - 7.175 451.800 434.664
Novac u banci i blagajni 4.782 3.553 69.877 48.039 64.062
Ukupno aktiva 28.955.728 24.953.672 25.995.398 26.088.612 26.147.421

NIRS, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Split