NE-GO-PLAST d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Basarovićeva 5
Velika Mlaka

☎ +385 1 6288 343

 

OIB78984548886

MBS080384743

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 104.502 93.447
Dobit (neto) 1.815 3.367
Imovina 211.935 216.242
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 563 465
2021 2022
Prihodi 787.376 704.083
Dobit (neto) 13.682 25.373
Imovina 1.596.826 1.629.278
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4.248 3.510

Vlasnici i uprava

Nenad Glagolić jedini član d.o.o, direktor

NE-GO-PLAST d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 100.384 117.782 94.851 104.502 93.447
Poslovni prihodi 81.835 117.782 94.851 104.217 93.447
Poslovni rashodi 97.946 115.519 90.452 102.485 89.706
Financijski prihodi 18.548 0 - 285 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 97.946 115.519 90.452 102.485 89.706
Dobit ili gubitak razdoblja 2.145 1.990 3.871 1.815 3.367
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.438 2.262 4.399 2.017 3.741
Porez na dobit 292 271 527 201 374
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 124.539 124.539 124.539 129.880 129.880
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 124.539 124.539 124.539 129.880 129.880
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 60.432 67.528 70.660 82.054 86.362
Potraživanja 44.667 45.515 42.604 44.203 41.626
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.115 1.454 10.429 5.161 8.038
Ukupno aktiva 184.971 192.067 195.200 211.935 216.242
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 756.350 887.431 714.656 787.376 704.083
Poslovni prihodi 616.593 887.429 714.656 785.227 704.083
Poslovni rashodi 737.977 870.385 681.511 772.174 675.891
Financijski prihodi 139.757 2 - 2.149 -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 737.977 870.385 681.511 772.174 675.891
Dobit ili gubitak razdoblja 16.168 15.000 29.168 13.682 25.373
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18.373 17.046 33.145 15.202 28.192
Porez na dobit 2.205 2.046 3.977 1.520 2.819
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 938.344 938.344 938.344 978.583 978.583
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 938.344 938.344 938.344 978.583 978.583
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 455.326 508.790 532.394 618.243 650.695
Potraživanja 336.548 342.940 321.001 333.048 313.636
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 8.404 10.960 78.578 38.889 60.566
Ukupno aktiva 1.393.670 1.447.134 1.470.738 1.596.826 1.629.278

NE-GO-PLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Velika Mlaka