NAUTILUS d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Kontakt

Andrije Hebranga 33
Dubrovnik

☎ +385 20 411 845

 

OIB82151232344

MBS060153804

2020 2021
Prihodi 115,1k 104,0k
Dobit (neto) 3,22k -2,71k
Imovina 115,3k 117,0k
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 2,98k
2020 2021
Prihodi 15,2k 13,8k
Dobit (neto) 427 -360
Imovina 15,3k 15,5k
Zaposleni - 1
Prosječna plaća - 396

Vlasnici i uprava

Inga Mratović član društva
Miroslav Bilobrk član društva, član uprave
NAUTILUS INŽENJERING TIM d.o.o. član društva
Suzana Kosović član društva
Tino Glavor član društva

NAUTILUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 360,0k 145,8k 129,9k 115,1k 104,0k
Poslovni prihodi 360,0k 65,9k 129,9k 115,1k 104,0k
Poslovni rashodi 530,8k 252,7k 135,3k 111,9k 106,6k
Financijski prihodi 3 79,8k - - -
Financijski rashodi 237 653 239 5 73
Ukupni rashodi 531,1k 253,3k 135,5k 111,9k 106,7k
Dobit ili gubitak razdoblja -171,1k -107,5k -5,59k 3,22k -2,71k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -171,1k -107,5k -5,59k 3,22k -2,71k
Porez na dobit - - - - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 322,1k 127,2k 125,1k 115,3k 117,0k
Potraživanja 321,8k 126,6k 120,5k 108,5k 109,2k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 313 594 4,52k 6,77k 7,75k
Ukupno aktiva 323,7k 127,2k 125,1k 115,3k 117,0k

NAUTILUS d.o.o. za informatiku Dubrovnik