NAMA, d.d. - u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Nemčićeva 1-3 0
Zagreb

☎ +385 1 2382 016

 

OIB62708258549

MBS080037625

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 11.528.070 13.446.752
Dobit (neto) 12.253 8.611
Imovina 36.658.065 36.961.229
Zaposleni 281 291
Prosječna plaća 548 606
2021 2022
Prihodi 86.858.248 101.314.556
Dobit (neto) 92.324 64.880
Imovina 276.200.192 278.484.387
Zaposleni 281 291
Prosječna plaća 4.129 4.566

Vlasnici i uprava

Damir Mikić stečajni upravitelj

NAMA, d.d. - u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.731.261 14.630.755 10.302.064 11.528.070 13.446.752
Poslovni prihodi 14.705.966 14.619.809 10.297.189 11.526.680 13.445.360
Poslovni rashodi 14.651.569 14.562.495 10.282.919 11.510.966 13.431.087
Financijski prihodi 25.294 10.945 4.874 1.389 1.392
Financijski rashodi 4.768 5.651 7.937 4.850 7.053
Ukupni rashodi 14.656.337 14.568.147 10.290.857 11.515.816 13.438.141
Dobit ili gubitak razdoblja 55.494 42.644 11.206 12.253 8.611
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 74.923 62.608 11.206 12.253 8.611
Porez na dobit 19.428 19.963 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 29.473.870 29.088.496 29.309.700 29.295.620 29.349.759
Nematerijalna imovina 46.642 44.587 102.219 70.055 87.262
Materijalna imovina 29.417.594 29.033.080 29.197.289 29.214.415 29.251.984
Financijska imovina 9.635 10.830 10.193 11.148 10.511
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.934.379 7.087.719 6.186.151 6.547.237 6.878.606
Potraživanja 763.388 595.738 279.487 446.806 500.803
Financijska imovina 3.387.663 3.678.530 3.126.180 3.126.385 3.128.330
Novac u banci i blagajni 1.782.114 1.666.711 1.373.965 1.716.504 1.879.614
Ukupno aktiva 36.443.003 36.949.082 36.323.930 36.658.065 36.961.229
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 110.992.688 110.235.424 77.620.904 86.858.248 101.314.556
Poslovni prihodi 110.802.104 110.152.952 77.584.176 86.847.776 101.304.065
Poslovni rashodi 110.392.248 109.721.120 77.476.656 86.729.376 101.196.530
Financijski prihodi 190.583 82.470 36.727 10.471 10.491
Financijski rashodi 35.932 42.582 59.805 36.546 53.146
Ukupni rashodi 110.428.176 109.763.704 77.536.464 86.765.920 101.249.676
Dobit ili gubitak razdoblja 418.124 321.307 84.438 92.324 64.880
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 564.509 471.720 84.438 92.324 64.880
Porez na dobit 146.385 150.413 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 222.070.880 219.167.280 220.833.936 220.727.856 221.135.763
Nematerijalna imovina 351.427 335.944 770.174 527.830 657.483
Materijalna imovina 221.646.864 218.749.744 219.986.976 220.116.016 220.399.080
Financijska imovina 72.600 81.600 76.800 84.000 79.200
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 52.247.080 53.402.420 46.609.556 49.330.164 51.826.859
Potraživanja 5.751.754 4.488.590 2.105.802 3.366.462 3.773.303
Financijska imovina 25.524.354 27.715.888 23.554.204 23.555.752 23.570.403
Novac u banci i blagajni 13.427.345 12.557.837 10.352.141 12.933.004 14.161.957
Ukupno aktiva 274.579.808 278.392.864 273.682.656 276.200.192 278.484.387

NAMA, dioničko društvo za trgovinu i usluge - u stečaju Zagreb