NAMA, dioničko društvo za trgovinu i usluge - u stečaju

NAMA, d.d. - u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1993. godine

Kontakt

Nemčićeva 1-3 0
Zagreb

☎ +385 1 2382 016

 

OIB62708258549

MBS080037625

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 77,6M 86,8M
Dobit (neto) 84,4k 92,3k
Imovina 273,6M 276,2M
Zaposleni 325 281
Prosječna plaća 3,56k 4,12k

Vlasnici i uprava

Damir Mikić stečajni upravitelj
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 114,4M 110,9M 110,2M 77,6M 86,8M
Poslovni prihodi 113,9M 110,8M 110,1M 77,5M 86,8M
Poslovni rashodi 113,7M 110,3M 109,7M 77,4M 86,7M
Financijski prihodi 483,7k 190,5k 82,4k 36,7k 10,4k
Financijski rashodi 46,4k 35,9k 42,5k 59,8k 36,5k
Ukupni rashodi 113,7M 110,4M 109,7M 77,5M 86,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 463,1k 418,1k 321,3k 84,4k 92,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 608,4k 564,5k 471,7k 84,4k 92,3k
Porez na dobit 145,2k 146,3k 150,4k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 224,6M 222,0M 219,1M 220,8M 220,7M
Nematerijalna imovina 19,6k 351,4k 335,9k 770,1k 527,8k
Materijalna imovina 224,5M 221,6M 218,7M 219,9M 220,1M
Financijska imovina 64,7k 72,6k 81,6k 76,8k 84,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 50,0M 52,2M 53,4M 46,6M 49,3M
Potraživanja 6,09M 5,75M 4,48M 2,10M 3,36M
Financijska imovina 28,4M 25,5M 27,7M 23,5M 23,5M
Novac u banci i blagajni 8,73M 13,4M 12,5M 10,3M 12,9M
Ukupno aktiva 274,8M 274,5M 278,3M 273,6M 276,2M