MURGONS d.o.o.

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. • osnovano 2007. godine
2020 2021
Prihodi 6,37M 7,45M
Dobit (neto) 779,6k 375,4k
Imovina 2,81M 3,14M
Zaposleni 7 9
Prosječna plaća 4,80k 4,92k
2020 2021
Prihodi 846,1k 989,9k
Dobit (neto) 103,4k 49,8k
Imovina 374,2k 418,0k
Zaposleni 7 9
Prosječna plaća 637 653

Vlasnici i uprava

Marko Sardoz član društva, član uprave

MURGONS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 3,43M 7,14M 6,08M 6,37M 7,45M
Poslovni prihodi 3,42M 7,14M 6,08M 6,37M 7,45M
Poslovni rashodi 3,06M 6,60M 5,60M 5,50M 7,03M
Financijski prihodi 2,04k 429 71 253 210
Financijski rashodi 1,38k 2,87k 2,93k 624 4,52k
Ukupni rashodi 3,06M 6,61M 5,60M 5,50M 7,04M
Dobit ili gubitak razdoblja 299,1k 431,9k 384,4k 779,6k 375,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 365,7k 531,1k 475,8k 873,7k 417,2k
Porez na dobit 66,6k 99,1k 91,4k 94,0k 41,7k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 319,2k 640,6k 743,1k 557,2k 967,1k
Nematerijalna imovina - - - 3,90k 2,73k
Materijalna imovina 319,2k 640,6k 743,1k 553,3k 964,3k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 830,1k 1,59M 1,53M 2,26M 2,12M
Potraživanja 449,9k 394,9k 734,8k 1,10M 230,6k
Financijska imovina - - - - 7,80k
Novac u banci i blagajni 380,2k 1,20M 804,0k 1,16M 1,88M
Ukupno aktiva 1,14M 2,23M 2,28M 2,81M 3,14M

MURGONS društvo s ograničenom odgovornošću za ronilačke radove u gospodarstvu, putnička agencija Pula