MULTIPROFIL d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta • osnovano 2016. godine
2020 2021
Prihodi 1,09M 1,44M
Dobit (neto) 38,6k 156,8k
Imovina 302,9k 289,0k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2,84k 1,98k
2020 2021
Prihodi 145,6k 191,7k
Dobit (neto) 5,12k 20,8k
Imovina 40,2k 38,3k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 377 263

Vlasnici i uprava

Mersad Badnjević član društva
Zsolt Düh član društva, direktor

MULTIPROFIL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 748,3k 1,10M 1,03M 1,09M 1,44M
Poslovni prihodi 748,3k 1,10M 1,03M 1,09M 1,44M
Poslovni rashodi 782,5k 1,09M 1,02M 1,05M 1,26M
Financijski prihodi 3 2 16 16 273
Financijski rashodi 1,28k 2,37k 1,48k 991 1,71k
Ukupni rashodi 783,8k 1,09M 1,03M 1,05M 1,27M
Dobit ili gubitak razdoblja -35,4k 3,51k 6,37k 38,6k 156,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -35,4k 3,51k 6,37k 39,7k 174,3k
Porez na dobit - - - 1,18k 17,4k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 5,70k 950 - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5,70k 950 - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 346,8k 344,3k 345,9k 302,9k 289,0k
Potraživanja 273,5k 288,3k 290,3k 285,7k 282,9k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 13,2k 10,5k 20,1k 17,2k 6,10k
Ukupno aktiva 352,5k 345,3k 345,9k 302,9k 289,0k

MULTIPROFIL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Donji Kraljevec