MSCO d.o.o.

Trgovina na veliko ostacima i otpacima • osnovano 1994. godine

Kontakt

Našička 26
Zoljan

☎ +385 31 613 210

 

OIB97698557766

MBS050009184

2020 2021
Prihodi 45,7M 46,2M
Dobit (neto) 2,58M 655,7k
Imovina 22,9M 15,6M
Zaposleni 48 54
Prosječna plaća 5,88k 5,68k
2020 2021
Prihodi 6,07M 6,13M
Dobit (neto) 342,4k 87,0k
Imovina 3,04M 2,07M
Zaposleni 48 54
Prosječna plaća 780 754

Vlasnici i uprava

Slaven Zubak član društva, član uprave
Mato Zubak član uprave

MSCO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 23,8M 29,1M 31,3M 45,7M 46,2M
Poslovni prihodi 23,7M 28,7M 31,3M 45,7M 46,2M
Poslovni rashodi 23,1M 28,0M 30,6M 42,4M 45,2M
Financijski prihodi 17,7k 333,7k 2,84k 9,19k 12,6k
Financijski rashodi 304,7k 354,0k 323,9k 218,7k 140,1k
Ukupni rashodi 23,4M 28,4M 30,9M 42,7M 45,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 260,4k 554,6k 319,6k 2,58M 655,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 332,3k 691,5k 419,2k 3,08M 833,0k
Porez na dobit 71,8k 136,9k 99,6k 506,1k 177,3k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 8,79M 9,92M 6,88M 5,50M 4,86M
Nematerijalna imovina - - - - 12,5k
Materijalna imovina 8,79M 9,92M 6,88M 5,50M 4,84M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,47M 9,05M 11,1M 17,4M 10,7M
Potraživanja 3,08M 5,03M 4,41M 13,5M 4,13M
Financijska imovina 5,31M 3,80M 4,05M 40,0k 2,69k
Novac u banci i blagajni 15,7k 152,3k 2,58M 3,71M 6,57M
Ukupno aktiva 17,2M 18,9M 18,0M 22,9M 15,6M

MSCO d.o.o. za proizvodnju, prijevoz i trgovinu Zoljan