MRAVUNAC DESIGN d.o.o. u stečaju

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Financijski izvještaj

Kontakt

Kombolova 27
Zagreb

OIB40677758301

MBS080322370

2013 2014
Prihodi 6.030 6.994
Dobit (neto) −3.305 −7.069
Imovina 6.453 1.869
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 306 316
2013 2014
Prihodi 45.437 52.699
Dobit (neto) −24.908 −53.268
Imovina 48.622 14.083
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2.312 2.386

MRAVUNAC DESIGN d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2011 2012 2013 2014
Ukupni prihodi 2.660 2.190 744 6.030 6.994
Poslovni prihodi 2.654 2.186 742 6.028 6.560
Poslovni rashodi 2.871 5.578 6.946 9.336 8.860
Financijski prihodi 5 4 2 2 1
Financijski rashodi - 35 1 - 0
Ukupni rashodi 4.217 5.613 6.948 9.336 14.064
Dobit ili gubitak razdoblja −1.557 −3.423 −6.203 −3.305 −7.069
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −1.557 −3.423 −6.203 −3.305 −7.069
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 194 69 - 406 194
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 194 69 - 406 194
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7.198 6.758 6.235 6.046 1.674
Potraživanja 6.861 5.496 6.011 5.343 950
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 337 1.262 223 703 724
Ukupno aktiva 7.392 6.827 6.235 6.453 1.869
🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2011 2012 2013 2014
Ukupni prihodi 20.043 16.507 5.611 45.437 52.699
Poslovni prihodi 20.000 16.472 5.592 45.419 49.429
Poslovni rashodi 21.638 42.034 52.342 70.345 66.762
Financijski prihodi 43 35 19 18 10
Financijski rashodi - 264 12 - 5
Ukupni rashodi 31.779 42.298 52.354 70.345 105.967
Dobit ili gubitak razdoblja −11.736 −25.791 −46.743 −24.908 −53.268
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −11.736 −25.791 −46.743 −24.908 −53.268
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.462 520 - 3.066 1.466
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 1.462 520 - 3.066 1.466
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 54.239 50.922 46.984 45.556 12.617
Potraživanja 51.695 41.413 45.297 40.259 7.160
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2.544 9.509 1.687 5.297 5.457
Ukupno aktiva 55.701 51.442 46.984 48.622 14.083

MRAVUNAC DESIGN d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb