MONTCOMMERCE d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 1992. godine

Kontakt

Kukuljanovo 452
Kukuljanovo

☎ +385 51 688 284

 

OIB38602529645

MBS040052885

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 65,1M 55,0M
Dobit (neto) 14,1M 368,5k
Imovina 65,1M 86,7M
Zaposleni 123 118
Prosječna plaća 5,45k 4,09k
2020 2021
Prihodi 8,65M 7,30M
Dobit (neto) 1,88M 48,9k
Imovina 8,64M 11,5M
Zaposleni 123 118
Prosječna plaća 724 543

Vlasnici i uprava

Ivan Meštrović član društva, direktor
Marin Meštrović član društva, direktor
Tomislav Meštrović član društva, direktor

MONTCOMMERCE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 37,0M 70,1M 24,6M 65,1M 55,0M
Poslovni prihodi 36,9M 69,3M 21,2M 64,2M 46,5M
Poslovni rashodi 35,6M 29,4M 21,2M 49,9M 54,6M
Financijski prihodi 84,7k 752,4k 3,41M 950,3k 8,53M
Financijski rashodi 1,06M 28,1M 376,9k 112,6k 61,2k
Ukupni rashodi 36,6M 57,6M 21,5M 50,0M 54,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 254,2k 10,2M 2,27M 14,1M 368,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 328,7k 12,4M 3,05M 15,1M 368,5k
Porez na dobit 74,4k 2,21M 783,7k 947,9k -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 44,3M 18,8M 19,0M 17,4M 15,3M
Nematerijalna imovina 935 - 2,27k - -
Materijalna imovina 44,3M 18,8M 19,0M 17,4M 15,3M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21,3M 64,7M 22,2M 45,4M 71,1M
Potraživanja 17,2M 62,0M 9,77M 19,7M 45,7M
Financijska imovina 1,25M 2,35M 6,08M 17,3M 7,96M
Novac u banci i blagajni 2,86M 318,1k 6,35M 8,43M 17,3M
Ukupno aktiva 65,6M 83,5M 41,3M 65,1M 86,7M

MONTCOMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za industrijsku montažu Kukuljanovo