Modne Kreacije d.o.o.

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Kaptol 11
Zagreb

☎ +385 9121111181

 

OIB68516920516

MBS081143199

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.190 −307
Imovina 3.089 16.203
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −8.972 −2.316
Imovina 23.278 122.087
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Iva Pinjuh Stjepović jedini osnivač d.o.o
Maroje Stjepović direktor

Modne Kreacije d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 0 9.290 47.795 - -
Poslovni prihodi - 9.290 47.795 - -
Poslovni rashodi 5.386 6.557 24.190 1.156 307
Financijski prihodi 0 - - - -
Financijski rashodi - 3 - 33 -
Ukupni rashodi 5.386 6.561 24.190 1.190 307
Dobit ili gubitak razdoblja −5.386 2.729 21.091 −1.190 −307
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −5.386 2.729 23.605 −1.190 −307
Porez na dobit - - 2.513 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.641 26.473 23.616 3.089 16.203
Potraživanja 40 - - 3.085 3.782
Financijska imovina 2.601 25.383 - - -
Novac u banci i blagajni - 1.089 23.616 4 12.421
Ukupno aktiva 2.641 26.473 23.616 3.089 16.203
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1 70.000 360.113 - -
Poslovni prihodi - 70.000 360.113 - -
Poslovni rashodi 40.584 49.408 182.260 8.717 2.316
Financijski prihodi 1 - - - -
Financijski rashodi - 29 - 255 -
Ukupni rashodi 40.584 49.437 182.260 8.972 2.316
Dobit ili gubitak razdoblja −40.583 20.563 158.913 −8.972 −2.316
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −40.583 20.563 177.853 −8.972 −2.316
Porez na dobit - - 18.940 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 19.902 199.465 177.935 23.278 122.087
Potraživanja 302 - - 23.246 28.496
Financijska imovina 19.600 191.255 - - -
Novac u banci i blagajni - 8.210 177.935 32 93.591
Ukupno aktiva 19.902 199.465 177.935 23.278 122.087

Modne Kreacije d.o.o. za usluge Zagreb