MM Trade jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

MM Trade j.d.o.o.

Popravak strojeva • osnovano 2015. godine

Kontakt

Jug II 10
Prelog

OIB98739562418

MBS070135250

HRK 2015
Prihodi -
Dobit (neto) -718
Imovina 870
Zaposleni -
Prosječna plaća -

Vlasnici i uprava

Mykola Mogachek jedini član j.d.o.o., direktor
HRK 2015
Ukupni prihodi -
Poslovni prihodi -
Poslovni rashodi 718
Financijski prihodi -
Financijski rashodi -
Ukupni rashodi 718
Dobit ili gubitak razdoblja -718
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -718
Porez na dobit -
HRK 2015
Dugotrajna imovina -
Nematerijalna imovina -
Materijalna imovina -
Financijska imovina -
Potraživanja -
Kratkotrajna imovina 870
Potraživanja 111
Financijska imovina -
Novac u banci i blagajni 759
Ukupno aktiva 870