MIRNA-VERIS, d.o.o.

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima • osnovano 2002. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 2.107.278 2.416.755
Dobit (neto) 404 1.227
Imovina 1.490.259 1.628.059
Zaposleni 20 15
Prosječna plaća 492 661
2021 2022
Prihodi 15.877.288 18.209.047
Dobit (neto) 3.051 9.250
Imovina 11.228.358 12.266.616
Zaposleni 20 15
Prosječna plaća 3.707 4.985

Vlasnici i uprava

Miro Perić jedini osnivač d.o.o
Stipe Nenadić direktor

MIRNA-VERIS, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.346.989 2.097.081 2.077.781 2.107.278 2.416.755
Poslovni prihodi 1.334.520 2.097.081 2.077.781 2.107.278 2.416.755
Poslovni rashodi 1.323.460 2.082.699 2.138.671 2.020.843 2.247.817
Financijski prihodi 12.469 - - - -
Financijski rashodi 16.576 8.133 8.452 86.029 167.710
Ukupni rashodi 1.340.037 2.090.832 2.147.123 2.106.873 2.415.528
Dobit ili gubitak razdoblja 6.952 6.248 −69.342 404 1.227
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6.952 6.248 −69.342 404 1.227
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 61.218 220.183 197.653 178.999 253.655
Nematerijalna imovina 26.707 27.830 26.783 24.746 22.715
Materijalna imovina 34.511 192.353 170.869 154.253 230.939
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 610.259 1.063.809 1.058.091 1.084.302 1.150.579
Potraživanja 454.441 745.593 752.383 766.304 747.769
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 277 31.219 21.818 29.067 48.936
Ukupno aktiva 681.934 1.510.596 1.482.522 1.490.259 1.628.059
🧾 Račun dobiti i gubitka
2008 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 10.148.896 15.800.462 15.655.043 15.877.288 18.209.047
Poslovni prihodi 10.054.944 15.800.462 15.655.043 15.877.288 18.209.047
Poslovni rashodi 9.971.615 15.692.100 16.113.821 15.226.044 16.936.181
Financijski prihodi 93.952 - - - -
Financijski rashodi 124.898 61.281 63.682 648.193 1.263.616
Ukupni rashodi 10.096.513 15.753.381 16.177.503 15.874.237 18.199.797
Dobit ili gubitak razdoblja 52.383 47.081 −522.460 3.051 9.250
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 52.383 47.081 −522.460 3.051 9.250
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 461.253 1.658.974 1.489.217 1.348.671 1.911.164
Nematerijalna imovina 201.226 209.688 201.803 186.451 171.149
Materijalna imovina 260.027 1.449.286 1.287.414 1.162.220 1.740.015
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 4.597.998 8.015.275 7.972.191 8.169.676 8.669.039
Potraživanja 3.423.989 5.617.674 5.668.830 5.773.723 5.634.068
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2.089 235.224 164.394 219.008 368.709
Ukupno aktiva 5.138.037 11.381.592 11.170.065 11.228.358 12.266.616

MIRNA-VERIS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge Zagreb