MICROLINE d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, popravak i održavanje elektroničkih aparata i uređaja

MICROLINE d.o.o.

Proizvodnja računala i periferne opreme • osnovano 1992. godine

Kontakt

Slavonska avenija 26
Zagreb

☎ +385 1 2797 707

 

OIB79072311177

MBS080327181

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 423,4M 470,6M
Dobit (neto) 9,13M 13,6M
Imovina 111,3M 136,5M
Zaposleni 52 55
Prosječna plaća 8,36k 9,22k

Vlasnici i uprava

Damir Dadasović član društva, prokurist
Zoran Pribičević član društva, prokurist
Damir Hađina direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 312,8M 327,8M 355,4M 423,4M 470,6M
Poslovni prihodi 311,5M 324,4M 352,4M 419,7M 466,5M
Poslovni rashodi 306,0M 317,3M 346,5M 410,2M 452,8M
Financijski prihodi 1,28M 3,35M 2,98M 3,63M 4,11M
Financijski rashodi 3,43M 2,38M 1,88M 2,10M 1,10M
Ukupni rashodi 309,5M 319,7M 348,4M 412,3M 454,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,38M 6,62M 5,73M 9,13M 13,6M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,32M 8,03M 6,97M 11,0M 16,6M
Porez na dobit -61,2k 1,40M 1,23M 1,96M 2,99M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 20,0M 19,1M 17,8M 18,7M 18,8M
Nematerijalna imovina 44,6k 30,4k 13,5k 2,89k 241,7k
Materijalna imovina 19,8M 18,9M 17,8M 18,7M 18,4M
Financijska imovina 136,7k 136,7k - - 150,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 82,8M 90,0M 104,8M 92,4M 117,5M
Potraživanja 36,1M 42,3M 52,9M 46,6M 49,6M
Financijska imovina 1,52M 1,18M 3,16M 1,23M 1,42M
Novac u banci i blagajni 12,9M 14,1M 13,9M 18,1M 17,1M
Ukupno aktiva 103,2M 109,4M 122,8M 111,3M 136,5M