MEYER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

MEYER d.o.o.

Trgovina na veliko kemijskim proizvodima • osnovano 2014. godine

Kontakt

Varaždinska ulica 46
Sudovčina

☎ +385 42 408 800

 

OIB95703799212

MBS070123939

HRK 2020 2021
Prihodi 29,8M 15,9M
Dobit (neto) 951,6k 424,0k
Imovina 10,6M 9,25M
Zaposleni 38 40
Prosječna plaća 4,48k 4,32k

Vlasnici i uprava

Ervin Greiner jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 14,9M 14,9M 15,7M 29,8M 15,9M
Poslovni prihodi 14,7M 14,3M 14,8M 29,8M 14,4M
Poslovni rashodi 13,6M 13,4M 14,6M 27,9M 14,4M
Financijski prihodi 119,1k 579,1k 871,5k 32,9k 1,54M
Financijski rashodi 959,8k 973,6k 958,3k 729,0k 934,5k
Ukupni rashodi 14,5M 14,3M 15,5M 28,6M 15,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 247,3k 405,1k 88,0k 951,6k 424,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 336,6k 539,5k 141,3k 1,18M 553,6k
Porez na dobit 89,2k 134,3k 53,3k 236,4k 129,5k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 643,4k 361,0k 258,7k 552,1k 1,79M
Nematerijalna imovina - - - 291,6k 46,9k
Materijalna imovina 643,4k 361,0k 258,7k 260,5k 1,74M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,95M 7,49M 7,20M 10,0M 7,45M
Potraživanja 2,69M 2,04M 1,72M 3,52M 1,60M
Financijska imovina 514,4k 2,08M 1,85M 76,4k 126,3k
Novac u banci i blagajni 95,4k 24,1k 19,1k 390,5k -
Ukupno aktiva 6,59M 7,87M 7,55M 10,6M 9,25M

Drugi posjetitelji su još tražili...