METIS dioničko društvo za sakupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka

METIS d.d.

Oporaba posebno izdvojenih materijala • osnovano 1977. godine

Kontakt

Kukuljanovo 414
Kukuljanovo

☎ +385 51 339 910

 

OIB19158233033

MBS040023360

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 268,6M 341,8M
Dobit (neto) 20,3M 30,9M
Imovina 157,7M 171,1M
Zaposleni 148 191
Prosječna plaća 9,53k 7,53k

Vlasnici i uprava

Iva Pripuz Špekuljuk predsjednik nadzornog odbora
Tonka Pripuz zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Damir Marković član nadzornog odbora
Marija Vučić član nadzornog odbora
Sanja Babić član nadzornog odbora
Tajana Tomašević predsjednik uprave
Danijela Divljaković prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 234,5M 218,3M 227,4M 268,6M 341,8M
Poslovni prihodi 233,7M 217,2M 226,7M 267,8M 341,5M
Poslovni rashodi 213,8M 205,6M 221,8M 242,8M 303,0M
Financijski prihodi 760,9k 1,15M 682,3k 757,3k 297,4k
Financijski rashodi 1,83M 1,27M 1,04M 1,18M 775,9k
Ukupni rashodi 215,6M 206,9M 222,8M 244,0M 303,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 15,2M 9,21M 3,41M 20,3M 30,9M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 18,8M 11,4M 4,55M 24,5M 37,9M
Porez na dobit 3,62M 2,20M 1,13M 4,18M 7,04M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 100,6M 93,9M 93,0M 89,1M 75,5M
Nematerijalna imovina 7,46k - 316,5k 211,1k 165,2k
Materijalna imovina 77,9M 78,2M 81,9M 78,4M 74,7M
Financijska imovina 22,7M 15,6M 10,7M 10,2M 274,9k
Potraživanja 4,83k 3,07k - 268,2k 350,6k
Kratkotrajna imovina 61,0M 54,9M 57,5M 68,2M 95,3M
Potraživanja 43,4M 40,9M 41,3M 49,1M 66,9M
Financijska imovina 2,26M 1,20M 368,4k 709,9k 1,08M
Novac u banci i blagajni 6,11M 1,18M 1,81M 11,0M 21,5M
Ukupno aktiva 162,2M 149,3M 151,1M 157,7M 171,1M