METALOPLAST, vl. Damir Ocvirek

Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike • osnovano 1989. godine
Kontakt Vlasnici

Vlasnici i uprava

Damir Ocvirek vlasnik obrta