MEDIA-COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

MEDIA-COMMERCE d.o.o.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1990. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 44,5M 51,0M
Dobit (neto) -1,89M -830,7k
Imovina 17,6M 16,2M
Zaposleni 73 91
Prosječna plaća 6,00k 5,08k

Vlasnici i uprava

Željko Miljanović jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 44,6M 47,6M 52,6M 44,5M 51,0M
Poslovni prihodi 44,4M 47,5M 52,5M 44,4M 50,9M
Poslovni rashodi 44,0M 47,1M 52,2M 45,9M 51,4M
Financijski prihodi 189,9k 162,8k 83,9k 74,0k 110,3k
Financijski rashodi 347,3k 280,4k 307,4k 421,5k 434,6k
Ukupni rashodi 44,3M 47,4M 52,5M 46,3M 51,9M
Dobit ili gubitak razdoblja 194,6k 200,1k 64,4k -1,89M -830,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 234,8k 242,7k 96,0k -1,89M -830,7k
Porez na dobit 40,2k 42,6k 31,5k - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 4,11M 4,03M 4,83M 4,22M 4,16M
Nematerijalna imovina 1,44M 1,80M 2,27M 1,90M 1,72M
Materijalna imovina 2,66M 2,22M 2,55M 2,31M 2,43M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 12,9M 13,3M 13,0M 13,3M 12,0M
Potraživanja 3,31M 2,98M 2,81M 2,00M 1,86M
Financijska imovina 905,3k 741,4k 749,3k 682,5k 641,2k
Novac u banci i blagajni 341,0k 295,3k 113,0k 244,9k 206,8k
Ukupno aktiva 17,1M 17,4M 17,8M 17,6M 16,2M