MAXI NOVA fashion društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

MAXI NOVA fashion d.o.o.

Trgovina na malo preko pošte ili interneta • osnovano 2016. godine

Kontakt

Sunekova ulica 149
Zagreb

☎ +385 1 3861 727

 

OIB71680195586

MBS081024536

HRK 2020 2021
Prihodi 3,42M 880,5k
Dobit (neto) 624 63,0k
Imovina 2,74M 3,22M
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 1,99k 2,71k

Vlasnici i uprava

Franjo Ćibarić član društva, direktor
Vinko Berišić član društva, direktor
HRK 2016 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 90,7k 1,07M 1,10M 3,42M 880,5k
Poslovni prihodi 90,7k 1,07M 1,08M 3,39M 880,5k
Poslovni rashodi 93,6k 961,0k 952,9k 3,14M 727,1k
Financijski prihodi - 3 14,4k 30,4k -
Financijski rashodi - 2,47k 44,3k 269,4k 64,3k
Ukupni rashodi 93,6k 963,4k 997,3k 3,41M 791,5k
Dobit ili gubitak razdoblja -2,96k 98,5k 88,2k 624 63,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -2,96k 112,1k 104,5k 9,17k 89,0k
Porez na dobit - 13,6k 16,3k 8,55k 25,9k
HRK 2016 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 730,9k 2,38M 1,54M 1,20M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 624,3k 1,98M 1,25M 911,7k
Financijska imovina - 106,6k 403,4k 296,8k 296,8k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 27,2k 570,4k 1,78M 1,19M 2,00M
Potraživanja - 443,7k 892,8k 63,5k 309,6k
Financijska imovina 19,0k - 635,5k 906,1k 1,27M
Novac u banci i blagajni 8,29k 17,2k 53,8k 29,4k 50,9k
Ukupno aktiva 27,2k 1,31M 4,18M 2,74M 3,22M