MAUTHNER društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu, trgovinu i usluge

MAUTHNER d.o.o.

Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duhanom, sjemenjem i stočnom hranom • osnovano 2016. godine

Kontakt

Đelekovečka cesta 25
Koprivnica

☎ +385 48 200 374

 

OIB69347003393

MBS070139402

HRK 2020 2021
Prihodi 325,6M 454,6M
Dobit (neto) 1,02M 1,61M
Imovina 97,7M 186,9M
Zaposleni 17 34
Prosječna plaća 11,9k 7,12k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 99,1M 147,0M 239,6M 325,6M 454,6M
Poslovni prihodi 98,6M 146,2M 238,1M 321,1M 450,4M
Poslovni rashodi 97,6M 143,2M 231,6M 316,9M 446,5M
Financijski prihodi 548,3k 773,0k 1,55M 4,46M 4,26M
Financijski rashodi 766,3k 2,22M 4,59M 7,40M 6,17M
Ukupni rashodi 98,4M 145,4M 236,2M 324,4M 452,6M
Dobit ili gubitak razdoblja 606,4k 1,32M 2,79M 1,02M 1,61M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 730,7k 1,61M 3,41M 1,25M 1,97M
Porez na dobit 124,3k 290,3k 614,1k 225,8k 355,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 466,9k 609,5k 19,1M 20,5M 27,4M
Nematerijalna imovina 9,03k 3,35k 27,5k 616,2k 476,5k
Materijalna imovina 457,9k 606,1k 19,0M 19,9M 26,9M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18,1M 37,0M 60,9M 77,1M 159,5M
Potraživanja 9,62M 21,4M 32,7M 33,8M 71,8M
Financijska imovina 948,3k 855,7k 160,2k 1,20M 1,31M
Novac u banci i blagajni 4,53M 671,7k 2,40M 2,66M 3,34M
Ukupno aktiva 18,6M 38,2M 80,0M 97,7M 186,9M