MASSIVE LUMBER društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

MASSIVE LUMBER d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2011. godine

Kontakt

Dravska ulica 24
Veliki Bukovec

☎ +385 42 406 645

 

OIB87735306219

MBS070097558

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 28,3M 14,1M
Dobit (neto) 11,4k -6,31M
Imovina 54,2M 56,9M
Zaposleni 86 32
Prosječna plaća 2,58k 2,95k

Vlasnici i uprava

MASSIVE HOLDING d.o.o. jedini član d.o.o
Nikola Požgaj direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 401,6k 12,3M 25,0M 28,3M 14,1M
Poslovni prihodi 233,3k 12,3M 24,8M 28,2M 14,0M
Poslovni rashodi 556,2k 13,9M 24,4M 27,6M 19,5M
Financijski prihodi 168,2k 24,8k 223,4k 122,4k 14,0k
Financijski rashodi 215,0k 45,3k 2,01M 724,5k 901,1k
Ukupni rashodi 771,2k 14,0M 26,4M 28,3M 20,4M
Dobit ili gubitak razdoblja -369,6k -1,64M -1,33M 11,4k -6,31M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -369,6k -1,64M -1,33M 11,4k -6,31M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 243,1k 3,98M 7,09M 37,0M 34,9M
Nematerijalna imovina - 938 688 438 188
Materijalna imovina 243,1k 3,98M 6,97M 6,18M 4,04M
Financijska imovina - - - 30,8M 30,8M
Potraživanja - - 118,4k 66,7k 68,7k
Kratkotrajna imovina 7,38M 11,8M 16,2M 17,2M 22,0M
Potraživanja 3,95M 6,15M 4,22M 10,8M 21,9M
Financijska imovina 2,52M 1,65M 10,6M 1,62M 62,2k
Novac u banci i blagajni 1,05k 5,99k 17,2k 30,2k 36
Ukupno aktiva 7,62M 15,8M 23,3M 54,2M 56,9M