MARKIN GRADNJA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo

MARKIN GRADNJA j.d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2017. godine

Kontakt

Vodice 2
Vodice

☎ +385 52 660 104

 

OIB93067892625

MBS130065351

HRK 2020 2021
Prihodi 74,6k 79,8k
Dobit (neto) 157 172
Imovina 116,8k 85,7k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 200 211

Vlasnici i uprava

Ivan Ribarić jedini član j.d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 9,10k 69,1k 164,4k 74,6k 79,8k
Poslovni prihodi 9,10k 69,1k 164,4k 74,6k 79,8k
Poslovni rashodi 7,09k 44,6k 131,1k 72,2k 77,6k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - 1 3,78k 77 21
Ukupni rashodi 7,09k 44,6k 134,9k 72,2k 77,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 1,76k 21,3k 23,8k 157 172
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,00k 24,5k 29,4k 2,36k 2,19k
Porez na dobit 240 3,20k 5,61k 2,20k 2,02k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 36,9k 97,9k 70,2k 45,8k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 36,9k 97,9k 70,2k 45,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 7,66k 18,9k 22,5k 46,5k 39,8k
Potraživanja - 5,01k 17,5k 40,4k 16,5k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1,43k 13,9k 3,93k 1,36k 23,3k
Ukupno aktiva 7,66k 55,9k 120,4k 116,8k 85,7k