MARKIN GRADNJA j.d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2017. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Vodice 2
Vodice

☎ +385 52 660 104

 

OIB93067892625

MBS130065351

2021 2022
Prihodi 10.596 15.111
Dobit (neto) 22 1.826
Imovina 11.375 8.835
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 28 28
2021 2022
Prihodi 79.840 113.854
Dobit (neto) 172 13.760
Imovina 85.710 66.573
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 211 211

Vlasnici i uprava

Ivan Ribarić jedini član j.d.o.o, član uprave

MARKIN GRADNJA j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.183 21.820 9.908 10.596 15.111
Poslovni prihodi 9.183 21.820 9.908 10.596 15.111
Poslovni rashodi 5.925 17.413 9.584 10.302 12.933
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 0 502 10 2 1
Ukupni rashodi 5.925 17.915 9.594 10.305 12.934
Dobit ili gubitak razdoblja 2.832 3.159 20 22 1.826
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.257 3.904 313 291 2.176
Porez na dobit 424 745 293 268 349
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.906 12.994 9.329 6.083 3.163
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 4.906 12.994 9.329 6.083 3.163
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.514 2.987 6.182 5.292 5.672
Potraživanja 665 2.324 5.370 2.198 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1.849 521 180 3.094 5.413
Ukupno aktiva 7.421 15.981 15.511 11.375 8.835
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 69.190 164.407 74.657 79.840 113.854
Poslovni prihodi 69.190 164.407 74.657 79.840 113.854
Poslovni rashodi 44.642 131.199 72.215 77.624 97.450
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 1 3.786 77 21 8
Ukupni rashodi 44.643 134.985 72.292 77.645 97.458
Dobit ili gubitak razdoblja 21.345 23.803 157 172 13.760
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 24.547 29.422 2.365 2.195 16.396
Porez na dobit 3.202 5.619 2.208 2.023 2.636
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 36.967 97.905 70.292 45.833 23.833
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 36.967 97.905 70.292 45.833 23.833
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18.948 22.509 46.580 39.877 42.740
Potraživanja 5.015 17.515 40.461 16.563 -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 13.933 3.930 1.361 23.314 40.789
Ukupno aktiva 55.915 120.414 116.872 85.710 66.573

MARKIN GRADNJA jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo Vodice