MARINA S. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i putnička agencija u stečaju

MARINA S. d.o.o. u stečaju

Organizacija izvedbe projekata za zgrade • osnovano 2007. godine

Kontakt

Vrčevan 107
Medulin

OIB16547254871

MBS130015032

HRK 2015 2016
Prihodi 460,0k -
Dobit (neto) -93,9k -
Imovina 1,44k 257
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
HRK 2012 2013 2014 2015 2016
Ukupni prihodi 26,0k 16,0k 18,7k 460,0k -
Poslovni prihodi 26,0k 16,0k 18,7k 460,0k -
Poslovni rashodi 21,9k 20,2k 19,0k 14,1k -
Financijski prihodi 54 11 6 3 -
Financijski rashodi 1 4 27 539,5k -
Ukupni rashodi 21,9k 20,2k 19,1k 553,9k -
Dobit ili gubitak razdoblja 4,08k -4,26k -359 -93,9k -
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4,08k -4,26k -359 -93,9k -
Porez na dobit - - - - -
HRK 2012 2013 2014 2015 2016
Dugotrajna imovina 549,5k 544,5k 539,4k - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 549,5k 544,5k 539,4k - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9,07k 6,76k 9,64k 1,44k 257
Potraživanja - 150 139 595 204
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 9,07k 6,61k 9,50k 845 53
Ukupno aktiva 558,6k 551,2k 549,1k 1,44k 257