MARIĆ d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 1990. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Lađarska ulica 29
Sisak

OIB96037926927

MBS080312649

Pošalji e-mail
2013 2014
Prihodi 16.014 10.077
Dobit (neto) −4.819 −11.237
Imovina 48.901 42.646
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 424 327
2013 2014
Prihodi 120.664 75.929
Dobit (neto) −36.310 −84.670
Imovina 368.451 321.322
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 3.200 2.468

Vlasnici i uprava

Gordana Marić jedini osnivač d.o.o, direktor

MARIĆ d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2011 2012 2013 2014
Ukupni prihodi 103.673 44.632 15.894 16.014 10.077
Poslovni prihodi 102.524 44.627 15.781 2.741 -
Poslovni rashodi 116.883 49.478 21.687 10.626 8.012
Financijski prihodi 304 4 112 0 -
Financijski rashodi 7.318 3.980 1.988 129 30
Ukupni rashodi 124.201 53.459 23.676 20.834 21.315
Dobit ili gubitak razdoblja −20.527 −8.826 −7.781 −4.819 −11.237
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −20.527 −8.826 −7.781 −4.819 −11.237
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 14.975 14.643 14.643 2.876 12.953
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 13.285 12.953 12.953 2.876 12.953
Financijska imovina 1.689 1.689 1.689 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 59.567 16.907 16.829 33.964 17.632
Potraživanja 12.407 16.308 12.817 33.952 17.632
Financijska imovina 27.203 - 3.967 - -
Novac u banci i blagajni 226 23 - 12 -
Ukupno aktiva 85.436 42.444 43.533 48.901 42.646
🧾 Račun dobiti i gubitka
2010 2011 2012 2013 2014
Ukupni prihodi 781.131 336.285 119.760 120.664 75.929
Poslovni prihodi 772.469 336.249 118.909 20.659 -
Poslovni rashodi 880.657 372.798 163.408 80.068 60.369
Financijski prihodi 2.292 36 851 5 -
Financijski rashodi 55.141 29.991 14.985 977 230
Ukupni rashodi 935.798 402.789 178.393 156.974 160.599
Dobit ili gubitak razdoblja −154.667 −66.504 −58.633 −36.310 −84.670
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −154.667 −66.504 −58.633 −36.310 −84.670
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 112.832 110.332 110.332 21.670 97.599
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 100.099 97.599 97.599 21.670 97.599
Financijska imovina 12.733 12.733 12.733 - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 448.812 127.389 126.799 255.908 132.850
Potraživanja 93.485 122.879 96.570 255.817 132.850
Financijska imovina 204.963 - 29.890 - -
Novac u banci i blagajni 1.708 177 - 91 -
Ukupno aktiva 643.723 319.800 328.004 368.451 321.322

MARIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju plastične ambalaže Sisak