Marenčić informacijski inženjering i savjetovanje d.o.o.

Marenčić informacijski inženjering i savjetovanje d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1995. godine

Kontakt

Bolnička Cesta 101
Zagreb

☎ +385 95 812 3304

 

OIB39749500603

MBS080004710

HRK 2020 2021
Prihodi 83,8k 127,5k
Dobit (neto) 14,1k 53,5k
Imovina 389,7k 418,2k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Marijan Marenčić član društva, direktor
Ranka Marenčić član društva
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 194,0k 62,5k 69,6k 83,8k 127,5k
Poslovni prihodi 194,0k 62,5k 69,6k 83,8k 127,5k
Poslovni rashodi 187,8k 120,6k 31,4k 69,5k 73,9k
Financijski prihodi 13 19 2 2 1
Financijski rashodi 808 403 - 85 -
Ukupni rashodi 188,7k 121,0k 31,4k 69,6k 73,9k
Dobit ili gubitak razdoblja 4,67k -58,5k 38,1k 14,1k 53,5k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 5,31k -58,5k 38,1k 14,1k 53,5k
Porez na dobit 637 - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 69,7k 44,3k 21,5k 5,56k -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 69,7k 44,3k 21,5k 5,56k -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 379,8k 363,7k 391,8k 384,1k 418,2k
Potraživanja 121,8k 119,1k 139,6k 149,2k 162,6k
Financijska imovina 216,7k 216,7k 216,7k 216,7k 216,7k
Novac u banci i blagajni 22,9k 9,54k 17,1k 18,0k 38,8k
Ukupno aktiva 484,5k 408,1k 413,4k 389,7k 418,2k