MANDEKS d.o.o.

Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila • osnovano 2015. godine

Kontakt

Matoševa ulica 8
Solin

☎ +385 91 739 7858

 

OIB12645420537

MBS060333736

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 23,1M 20,3M
Dobit (neto) 2,06M 1,08M
Imovina 12,5M 9,76M
Zaposleni 77 73
Prosječna plaća 4,31k 4,56k
2020 2021
Prihodi 3,07M 2,70M
Dobit (neto) 273,4k 144,1k
Imovina 1,66M 1,29M
Zaposleni 77 73
Prosječna plaća 573 605

Vlasnici i uprava

MANDEKS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 20,3M 30,3M 24,6M 23,1M 20,3M
Poslovni prihodi 20,2M 30,1M 24,6M 23,1M 20,3M
Poslovni rashodi 19,6M 27,0M 23,5M 20,8M 19,1M
Financijski prihodi 5,85k 157,1k 462 199 239
Financijski rashodi 12,8k 1,84k 36,4k 106,3k 9,49k
Ukupni rashodi 19,6M 27,0M 23,5M 20,9M 19,1M
Dobit ili gubitak razdoblja 563,2k 2,68M 904,9k 2,06M 1,08M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 609,1k 3,28M 1,11M 2,14M 1,17M
Porez na dobit 45,8k 596,4k 206,4k 79,9k 85,2k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 10,7M 7,69M 5,16M 2,38M 1,37M
Nematerijalna imovina 149,6k 267,8k 617,4k 515,6k 421,5k
Materijalna imovina 10,6M 7,25M 4,54M 1,87M 731,0k
Financijska imovina - 169,9k - - 218,3k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,62M 9,76M 8,52M 10,1M 8,36M
Potraživanja 7,39M 8,70M 7,10M 8,75M 5,10M
Financijska imovina - - 35,6k 30,1k 197,9k
Novac u banci i blagajni 458,7k 391,8k 680,6k 436,9k 2,48M
Ukupno aktiva 19,4M 17,4M 13,7M 12,5M 9,76M

MANDEKS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Solin