MAKAR NAVIS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

MAKAR NAVIS d.o.o.

Pomorski i obalni prijevoz robe • osnovano 2015. godine

Kontakt

Ulica Ivana Filipovića 7
Zagreb

☎ +385 1 4093 563

 

OIB63230646733

MBS080984941

HRK 2020 2021
Prihodi 45,3M 31,8M
Dobit (neto) -4,36M -17,5M
Imovina 107,9M 102,6M
Zaposleni 6 7
Prosječna plaća 106,7k 75,0k

Vlasnici i uprava

Jušte Puharić jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 11,5M 9,03M 16,3M 45,3M 31,8M
Poslovni prihodi 11,5M 9,03M 16,3M 45,2M 31,6M
Poslovni rashodi 8,57M 7,78M 15,6M 47,9M 47,6M
Financijski prihodi 8,67k 2,55k 54,0k 104,4k 240,1k
Financijski rashodi 17,1k 56,6k 324,0k 1,69M 1,80M
Ukupni rashodi 8,58M 7,84M 16,0M 49,6M 49,4M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,99M 1,19M 372,4k -4,36M -17,5M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,99M 1,19M 374,4k -4,35M -17,5M
Porez na dobit 1,00k 1,00k 2,00k 10,1k 10,1k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,34M 38,5M 63,4M 100,0M 94,9M
Nematerijalna imovina - 3,16k 4,99k 4,99k 4,99k
Materijalna imovina 2,34M 38,5M 62,5M 99,6M 94,5M
Financijska imovina - - 912,7k 371,0k 371,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6,36M 21,0M 9,11M 7,94M 7,68M
Potraživanja 1,26M 6,80M 1,74M 958,1k 357,2k
Financijska imovina 5,09M 5,79M 7,25M 6,61M 6,61M
Novac u banci i blagajni 8,22k 8,41M 120,5k 371,1k 711,7k
Ukupno aktiva 8,71M 59,5M 73,5M 107,9M 102,6M