MAKAR NAVIS d.o.o.

Pomorski i obalni prijevoz robe • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Radnička cesta 34
Zagreb

☎ +385 1 4093 563

 

OIB63230646733

MBS080984941

2021 2022
Prihodi 4.231.920 614.222
Dobit (neto) −2.329.515 −4.742.190
Imovina 13.620.443 13.795.795
Zaposleni 7 4
Prosječna plaća 9.960 13.400
2021 2022
Prihodi 31.885.408 4.627.862
Dobit (neto) −17.551.736 −35.730.033
Imovina 102.623.232 103.944.423
Zaposleni 7 4
Prosječna plaća 75.050 100.964

Vlasnici i uprava

ODY j.d.o.o. jedini član d.o.o
Nicola Marini direktor

MAKAR NAVIS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.199.588 2.175.795 6.015.301 4.231.920 614.222
Poslovni prihodi 1.199.249 2.168.623 6.001.434 4.200.045 544.589
Poslovni rashodi 1.033.231 2.083.098 6.369.119 6.320.475 4.811.257
Financijski prihodi 338 7.172 13.866 31.875 69.632
Financijski rashodi 7.517 43.003 224.480 239.612 545.155
Ukupni rashodi 1.040.749 2.126.101 6.593.600 6.560.088 5.356.413
Dobit ili gubitak razdoblja 158.705 49.427 −579.647 −2.329.515 −4.742.190
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 158.838 49.693 −578.298 −2.328.167 −4.742.190
Porez na dobit 133 266 1.348 1.348 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.114.026 8.420.974 13.273.200 12.600.050 12.134.657
Nematerijalna imovina 420 663 663 663 88
Materijalna imovina 5.113.605 8.299.164 13.223.290 12.550.140 11.880.218
Financijska imovina - 121.147 49.246 49.246 254.349
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.789.727 1.210.374 1.054.933 1.020.393 1.636.866
Potraživanja 902.804 231.894 127.163 47.419 157.892
Financijska imovina 769.583 962.477 878.513 878.513 1.419.287
Novac u banci i blagajni 1.117.339 16.002 49.257 94.461 59.686
Ukupno aktiva 7.903.753 9.765.058 14.328.134 13.620.443 13.795.795
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.038.296 16.393.530 45.322.288 31.885.408 4.627.862
Poslovni prihodi 9.035.745 16.339.492 45.217.812 31.645.240 4.103.213
Poslovni rashodi 7.784.885 15.695.103 47.988.128 47.621.620 36.250.423
Financijski prihodi 2.551 54.038 104.475 240.168 524.649
Financijski rashodi 56.644 324.011 1.691.348 1.805.362 4.107.472
Ukupni rashodi 7.841.529 16.019.114 49.679.480 49.426.984 40.357.895
Dobit ili gubitak razdoblja 1.195.763 372.408 −4.367.351 −17.551.736 −35.730.033
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.196.767 374.416 −4.357.191 −17.541.576 −35.730.033
Porez na dobit 1.004 2.008 10.160 10.160 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 38.531.632 63.447.832 100.006.928 94.935.080 91.428.574
Nematerijalna imovina 3.168 4.996 4.996 4.996 670
Materijalna imovina 38.528.464 62.530.056 99.630.880 94.559.032 89.511.510
Financijska imovina - 912.783 371.050 371.050 1.916.394
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 21.019.200 9.119.568 7.948.400 7.688.155 12.332.967
Potraživanja 6.802.181 1.747.210 958.113 357.280 1.189.640
Financijska imovina 5.798.424 7.251.785 6.619.158 6.619.158 10.693.618
Novac u banci i blagajni 8.418.594 120.573 371.129 711.717 449.709
Ukupno aktiva 59.550.828 73.574.832 107.955.328 102.623.232 103.944.423

MAKAR NAVIS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Zagreb