M SPORT d.o.o.

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije • osnovano 2012. godine

Kontakt

Trg Svetog Jurja 4
Đurđevac

☎ +385 95 813 4872

 

OIB35531486397

MBS070101135

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 112,9k 142,5k
Dobit (neto) 2,33k 26,3k
Imovina 48,1k 68,2k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4,45k 4,62k
2020 2021
Prihodi 14,9k 18,9k
Dobit (neto) 310 3,50k
Imovina 6,39k 9,05k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 591 613

Vlasnici i uprava

Mario Lončarić jedini osnivač d.o.o, direktor

M SPORT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 106,6k 94,8k 119,1k 112,9k 142,5k
Poslovni prihodi 106,6k 94,6k 118,8k 112,9k 142,5k
Poslovni rashodi 106,0k 93,8k 117,6k 110,5k 116,2k
Financijski prihodi 2 267 388 2 2
Financijski rashodi - - - 1 -
Ukupni rashodi 106,0k 93,8k 117,6k 110,5k 116,2k
Dobit ili gubitak razdoblja 522 878 1,24k 2,33k 26,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 593 998 1,49k 2,33k 26,3k
Porez na dobit 71 120 244 - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 5,09k - - 16,0k 24,3k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - 8,35k
Financijska imovina 5,09k - - 16,0k 16,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 33,1k 34,4k 42,0k 29,5k 43,0k
Potraživanja 23,5k 19,3k 14,1k 8,52k 21,2k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 8,72k 14,1k 26,9k 20,9k 21,8k
Ukupno aktiva 38,2k 39,8k 47,4k 48,1k 68,2k

M SPORT d.o.o. za sport i informatiku Đurđevac