Lundbeck Croatia d.o.o. za usluge

Lundbeck Croatia d.o.o.

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem • osnovano 2000. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 6,36M 6,64M
Dobit (neto) 252,4k 423,2k
Imovina 1,82M 2,16M
Zaposleni 5 6
Prosječna plaća 17,1k 17,4k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,83M 7,05M 5,84M 6,36M 6,64M
Poslovni prihodi 6,81M 7,04M 5,84M 6,34M 6,62M
Poslovni rashodi 6,46M 6,68M 5,49M 5,96M 6,08M
Financijski prihodi 14,5k 10,4k 4,45k 17,6k 12,8k
Financijski rashodi 41,6k 20,0k 13,8k 32,9k 36,7k
Ukupni rashodi 6,50M 6,70M 5,51M 5,99M 6,11M
Dobit ili gubitak razdoblja 164,0k 171,4k 169,7k 252,4k 423,2k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 325,5k 351,0k 337,5k 370,3k 522,4k
Porez na dobit 161,4k 179,5k 167,8k 117,9k 99,1k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 738,2k 567,9k 538,8k 319,3k 133,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 693,7k 532,3k 502,6k 273,2k 108,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 375,6k 1,02M 764,8k 1,49M 1,98M
Potraživanja 163,4k 763,1k 399,1k 1,25M 718,1k
Financijska imovina 31,9k 31,9k 32,9k 34,8k 34,8k
Novac u banci i blagajni 180,2k 234,2k 332,7k 210,6k 1,23M
Ukupno aktiva 1,23M 1,61M 1,32M 1,82M 2,16M