LUDBERGA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge

LUDBERGA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2007. godine

Kontakt

Vinogradska ulica 26
Ludbreg

☎ +385 42 819 444

 

OIB83293029892

MBS070079931

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 112,9k 128,8k
Dobit (neto) -11,9k 16,7k
Imovina 499,9k 488,7k
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 2,34k 4,79k

Vlasnici i uprava

Boro Lukić jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 167,1k 224,8k 204,4k 112,9k 128,8k
Poslovni prihodi 166,9k 224,1k 204,3k 112,7k 128,8k
Poslovni rashodi 146,4k 215,2k 190,7k 120,8k 110,7k
Financijski prihodi 197 688 117 223 -
Financijski rashodi 20,0k 6,40k 16,3k 4,05k 1,42k
Ukupni rashodi 166,4k 221,6k 207,0k 124,8k 112,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 652 3,16k -2,62k -11,9k 16,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 652 3,16k -2,62k -11,9k 16,7k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 612,3k 543,4k 519,5k 495,5k 484,0k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 612,3k 543,4k 519,5k 495,5k 484,0k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,48k 6,98k 7,58k 4,36k 4,67k
Potraživanja 6,57k 6,09k 7,54k 3,75k 2,41k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1,90k 894 38 614 2,25k
Ukupno aktiva 620,7k 550,4k 527,1k 499,9k 488,7k