LOVREKOVIĆ TISKARA d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 2006. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 173.347 163.332
Dobit (neto) 12.268 4.574
Imovina 57.859 51.339
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 1.306.085 1.230.625
Dobit (neto) 92.439 34.463
Imovina 435.942 386.818
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Irena Šimek Klarić član društva, direktor
Vladimir Lovreković prokurist

LOVREKOVIĆ TISKARA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 370.669 195.035 174.735 173.347 163.332
Poslovni prihodi 369.553 192.777 152.357 173.126 163.031
Poslovni rashodi 331.026 164.042 127.891 159.450 157.881
Financijski prihodi 1.115 2.257 22.377 220 300
Financijski rashodi 5.657 954 7.260 0 96
Ukupni rashodi 336.683 164.997 135.151 159.451 157.977
Dobit ili gubitak razdoblja 29.903 26.296 34.593 12.268 4.574
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 33.985 30.038 39.583 13.896 5.354
Porez na dobit 4.082 3.741 4.989 1.627 780
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.895 15.620 11.168 7.532 5.181
Nematerijalna imovina - - - - 783
Materijalna imovina 4.895 15.620 11.168 7.532 4.398
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 119.283 90.890 51.266 49.397 45.838
Potraživanja 84.933 42.667 23.659 31.140 27.489
Financijska imovina 29.865 44.573 21.762 14.154 7.390
Novac u banci i blagajni 4.484 3.649 5.844 4.103 10.958
Ukupno aktiva 129.752 110.227 62.434 57.859 51.339
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.792.807 1.469.495 1.316.542 1.306.085 1.230.625
Poslovni prihodi 2.784.403 1.452.483 1.147.940 1.304.421 1.228.361
Poslovni rashodi 2.494.116 1.235.981 963.597 1.201.383 1.189.559
Financijski prihodi 8.404 17.012 168.602 1.664 2.264
Financijski rashodi 42.624 7.192 54.701 1 726
Ukupni rashodi 2.536.740 1.243.173 1.018.298 1.201.384 1.190.285
Dobit ili gubitak razdoblja 225.306 198.133 260.648 92.439 34.463
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 256.067 226.322 298.244 104.701 40.340
Porez na dobit 30.761 28.189 37.596 12.262 5.877
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 36.883 117.694 84.148 56.754 39.041
Nematerijalna imovina - - - - 5.902
Materijalna imovina 36.883 117.694 84.148 56.754 33.139
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 898.740 684.815 386.267 372.188 345.372
Potraživanja 639.928 321.476 178.263 234.626 207.118
Financijska imovina 225.022 335.839 163.971 106.647 55.687
Novac u banci i blagajni 33.790 27.500 44.033 30.915 82.567
Ukupno aktiva 977.623 830.509 470.415 435.942 386.818

LOVREKOVIĆ TISKARA d.o.o. za uslužne djelatnosti Križevci