LIMIK - PROM proizvodno uslužno d.o.o.

LIMIK - PROM d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 1993. godine

Kontakt

Ivančići 28
Jastrebarsko

☎ +385 1626907

 

OIB77127202238

MBS080188467

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1,37M 1,71M
Dobit (neto) 52,6k 101,4k
Imovina 593,8k 737,8k
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 3,37k 3,07k

Vlasnici i uprava

Vilim Frkonja jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,80M 1,51M 1,60M 1,37M 1,71M
Poslovni prihodi 1,80M 1,51M 1,60M 1,37M 1,71M
Poslovni rashodi 1,75M 1,49M 1,59M 1,31M 1,59M
Financijski prihodi 111 4 61 219 1,72k
Financijski rashodi 1,43k - - 6 -
Ukupni rashodi 1,75M 1,49M 1,59M 1,31M 1,59M
Dobit ili gubitak razdoblja 39,6k 16,7k 7,95k 52,6k 101,4k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 45,0k 20,1k 10,6k 54,8k 112,8k
Porez na dobit 5,40k 3,45k 2,67k 2,14k 11,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 224,5k 298,5k 310,8k 285,1k 182,8k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 224,5k 298,5k 310,8k 285,1k 182,8k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 391,9k 266,3k 266,6k 308,7k 555,0k
Potraživanja 320,6k 147,4k 197,1k 133,9k 329,5k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 23,7k 41,6k 21,5k 150,2k 206,1k
Ukupno aktiva 616,4k 564,8k 577,5k 593,8k 737,8k