LIMEA TRAVEL ZAGREB d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Jarun 84/A
Zagreb

☎ +385 1 3097 695

 

OIB73032807279

MBS080619089

2021 2022
Prihodi 9.556 27.143
Dobit (neto) −25.554 10.425
Imovina 63.185 104.702
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 593 663
2021 2022
Prihodi 72.000 204.511
Dobit (neto) −192.537 78.554
Imovina 476.073 788.878
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 4.469 5.000

Vlasnici i uprava

Huili Xu član društva
Yan Li član društva, direktor

LIMEA TRAVEL ZAGREB d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 343.432 484.679 21.779 9.556 27.143
Poslovni prihodi 341.162 482.341 21.095 9.556 27.143
Poslovni rashodi 326.249 456.448 41.296 35.110 15.558
Financijski prihodi 2.270 2.337 684 - -
Financijski rashodi 2.869 2.685 74 - -
Ukupni rashodi 329.119 459.133 41.370 35.110 15.558
Dobit ili gubitak razdoblja 13.161 20.932 −19.590 −25.554 10.425
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 14.313 25.545 −19.590 −25.554 11.584
Porez na dobit 1.151 4.612 - - 1.158
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 31.937 10.546 10.546 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 31.937 10.546 10.546 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 95.058 73.889 62.225 63.185 104.702
Potraživanja 41.962 61.758 58.843 59.438 93.156
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 49.997 9.032 283 647 8.447
Ukupno aktiva 126.996 84.436 72.772 63.185 104.702
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.587.592 3.651.819 164.101 72.000 204.511
Poslovni prihodi 2.570.488 3.634.204 158.942 72.000 204.511
Poslovni rashodi 2.458.130 3.439.113 311.145 264.537 117.229
Financijski prihodi 17.104 17.615 5.159 - -
Financijski rashodi 21.618 20.232 562 - -
Ukupni rashodi 2.479.748 3.459.345 311.707 264.537 117.229
Dobit ili gubitak razdoblja 99.167 157.718 −147.606 −192.537 78.554
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 107.844 192.474 −147.606 −192.537 87.282
Porez na dobit 8.677 34.756 - - 8.728
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 240.633 79.464 79.464 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 240.633 79.464 79.464 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 716.222 556.721 468.839 476.073 788.878
Potraživanja 316.164 465.316 443.354 447.842 701.884
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 376.708 68.055 2.135 4.881 63.644
Ukupno aktiva 956.855 636.185 548.303 476.073 788.878

LIMEA TRAVEL ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću putnička agencija, trgovina i usluge Zagreb