LIKAREVIĆ USLUGE j.d.o.o.

Održavanje i popravak motornih vozila • osnovano 2019. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ivana Horvatića 114
Lupoglav

☎ +385 99 710 0213

 

OIB82960432758

MBS081227144

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 50.920 58.610
Dobit (neto) 9.815 200
Imovina 19.021 33.027
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 415 729
2021 2022
Prihodi 383.662 441.604
Dobit (neto) 73.954 1.513
Imovina 143.317 248.846
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 3.127 5.500

Vlasnici i uprava

Marko Likarević jedini osnivač j.d.o.o, direktor

LIKAREVIĆ USLUGE j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 16.875 20.503 50.920 58.610
Poslovni prihodi 16.847 20.503 50.920 54.231
Poslovni rashodi 16.789 20.256 39.853 58.334
Financijski prihodi 27 - - 4.379
Financijski rashodi 1 8 156 51
Ukupni rashodi 16.791 20.265 40.009 58.385
Dobit ili gubitak razdoblja 66 201 9.815 200
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 84 238 10.911 225
Porez na dobit 17 36 1.095 24
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.843 2.426 3.169 22.608
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 1.843 2.426 3.169 22.608
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 1.117 2.263 15.852 10.419
Potraživanja 259 31 1.876 3.792
Financijska imovina - - 8.626 -
Novac u banci i blagajni 143 49 2.726 4.159
Ukupno aktiva 2.960 4.690 19.021 33.027
🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 127.150 154.486 383.662 441.604
Poslovni prihodi 126.940 154.486 383.662 408.604
Poslovni rashodi 126.502 152.623 300.274 439.518
Financijski prihodi 210 - - 33.000
Financijski rashodi 14 67 1.178 389
Ukupni rashodi 126.516 152.690 301.452 439.907
Dobit ili gubitak razdoblja 499 1.518 73.954 1.513
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 634 1.796 82.210 1.697
Porez na dobit 135 278 8.256 184
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 13.888 18.284 23.879 170.343
Nematerijalna imovina - - - -
Materijalna imovina 13.888 18.284 23.879 170.343
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 8.418 17.055 119.438 78.503
Potraživanja 1.958 239 14.136 28.576
Financijska imovina - - 65.000 -
Novac u banci i blagajni 1.079 372 20.540 31.337
Ukupno aktiva 22.306 35.339 143.317 248.846

LIKAREVIĆ USLUGE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Lupoglav