LIGNUM - LOGISTIK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu

LIGNUM - LOGISTIK d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od drva • osnovano 2013. godine

Kontakt

Karlovačka 57
Josipdol

☎ +385 47 581 264

 

OIB84230241638

MBS040297260

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 30,2M 12,7M
Dobit (neto) 716,2k 580,6k
Imovina 8,42M 8,69M
Zaposleni 29 24
Prosječna plaća 4,32k 4,18k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 21,1M 38,5M 46,0M 30,2M 12,7M
Poslovni prihodi 21,0M 38,5M 45,8M 30,0M 12,6M
Poslovni rashodi 20,5M 37,5M 44,8M 28,9M 11,7M
Financijski prihodi 48,5k 37,3k 234,3k 146,2k 83,8k
Financijski rashodi 174,5k 209,9k 295,3k 526,6k 235,1k
Ukupni rashodi 20,6M 37,7M 45,1M 29,4M 12,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 378,5k 646,8k 691,3k 716,2k 580,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 464,5k 789,6k 879,8k 788,9k 712,2k
Porez na dobit 85,9k 142,7k 188,4k 72,6k 131,5k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 1,32M 1,11M 1,57M 1,65M 1,81M
Nematerijalna imovina 84,8k 113,3k 143,9k 163,8k 230,4k
Materijalna imovina 1,23M 997,8k 1,42M 1,48M 1,58M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,39M 7,99M 9,20M 6,77M 6,87M
Potraživanja 4,84M 6,74M 7,36M 5,17M 5,36M
Financijska imovina - - 147,8k 200,0k 399,4k
Novac u banci i blagajni 205,6k 833,6k 621,1k 156,3k 451,1k
Ukupno aktiva 6,71M 9,10M 10,7M 8,42M 8,69M